Після прийняття постанови Кабінету Міністрів від 11.05.2011 року №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено виплату з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Разом з тим, згідно з пунктом 4 постанови Кабміну від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», мають надавати працівникам матеріальну допомогу, зокрема на оздоровлення, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Тож чи виплачується матеріальна допомога і допомога на оздоровлення окремо і в сумі, що може перевищувати посадовий оклад? Чи сумарно матеріальна допомога і допомога на оздоровлення не повинні перевищувати посадового окладу на рік?

Н. КОНСТАНТІНОВА,
м. Кіровоград

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор Департаменту
заробітної плати та умов
праці Мінсоцполітики:

— Так, ви маєте рацію: згідно з положенням постанови Кабінету Міністрів від 11.05.2011 року №524  «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

Водночас відповідно до пункту 4 постанови Кабміну від 30.08.2002 рок №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та пункту 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 року №308/519, керівникам закладів надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Матеріальна допомога і матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — це різні види допомоги. Їх розмір може бути різним, але кожна з них не повинна перевищувати протягом року одного посадового (щомісячного) окладу.