Заступник директора з наукової
роботи Науково-дослідного інституту
праці і зайнятості населення,
академік Академії економічних наук
України Микола ШАПОВАЛ

Для зменшення фінансового навантаження на Пенсійний фонд в Україні з 2014 року передбачається запровадження професійної пенсійної системи (ППС). Зважаючи на те, що у нас чимало людей  зайняті на роботах у важких та шкідливих умовах праці, кореспондент «УК» зустрілася із заступником директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Миколою Шаповалом, аби з’ясувати, що очікувати українцям у разі запровадження ППС.

— Миколо Сергійовичу, поясніть докладніше, що таке професійні пенсійні системи, кого вони стосуються?

— У більшості розвинених країн світу професійні пенсійні системи, обов’язкові та добровільні за характером, є однією з невід’ємних накопичувальних складових систем пенсійного страхування. На сьогодні різноманітними системами, побудованими за принципом професійного пенсійного страхування, охоплено близько третини населення розвинених країн світу. Природно, масштаби розвитку професійних пенсійних систем окремих країн значно різняться. Однак в умовах сучасної соціально-економічної ситуації у світі значимість професійних пенсійних виплат у забезпеченні належного рівня заміщення втраченого доходу особи по закінченні трудової діяльності дедалі збільшується.

Загалом міжнародний досвід свідчить про досить обмежений характер пільг по відношенню до осіб, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. У більшості випадків навіть поняття «пільгове пенсійне забезпечення» немає. Водночас набуття права на отримання як державних дострокових пенсійних виплат, так і недержавних, обов’язкових та добровільних за характером, у повному обсязі зазвичай пов’язано із системою досить жорстких критеріїв соціального характеру. Основними особливостями, притаманними більшості західних країн у частині надання права на зазначені виплати, є такі:

- обмежений перелік професій;

- висока межа загальновстановленого пенсійного віку (зазвичай це 65 років для чоловіків та 60 років для жінок), яка є точкою відліку зниження пенсійного віку;

- наявність ув’язки надання пільгових пенсійних виплат зі значними за розмірами та періодом сплати страховими внесками, у тому числі й самими працівниками.

У пенсійному віці так хочеться згадати молодість...Фото Володимира ЗАЇКИ 

— А в Україні хто підпадає під категорію ППС?

— Положеннями останньої редакції проекту закону України «Про обов’язкову професійну пенсійну систему» визначено чотири категорії професійних пенсійних систем, які виокремлюють умови та порядок обов’язкової участі застрахованих осіб у ППС, у тому числі за списками № 1 і № 2.

— У проекті зазначеного закону враховано фінансовий стан підприємств чи ні?

— З метою недопущення надмірного фінансового навантаження  сплатою обов’язкових професійних пенсійних внесків зазначу, що існуюча незадовільна ситуація щодо фінансового стану значної сукупності підприємств України, які підпадатимуть під дію ППС, обумовлює доцільність розгляду питання щодо можливості поступового залучення роботодавців-вкладників до здійснення обов’язкових відрахувань до професійних або корпоративних пенсійних фондів на користь своїх працівників з огляду на реальні фінансові можливості та готовність відповідних підприємств.

Зважаючи на це Інститут пропонує встановити відсотковий розподіл фінансового навантаження сплатою професійних пенсійних внесків, а саме покласти на роботодавця та працівника зобов’язання зі сплати професійних пенсійних внесків на рівні 2/3 та 1/3 загального розміру останніх відповідно.

— Що дасть пільговикам запровадження другого рівня загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та ППС?

— Актуальним на сьогодні залишається питання надання можливості працюючим громадянам альтернативної участі у накопичувальній складовій державної системи пенсійного страхування України (другий державний рівень) та зазначеній недержавній професійній пенсійній системі.

При цьому обов’язковим критерієм переходу до альтернативного пенсійного страхування шляхом участі у недержавній професійній пенсійній системі має бути належний рівень професійних пенсійних виплат, що їх у змозі забезпечити означена система за місцем роботи. Мені здається, зазначений рівень повинен бути не нижчим за прогнозний рівень пенсійних виплат з накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування України.

Ще хотів би додати таке. Попри те, що нинішній економічний спад обумовлений світовою фінансовою кризою, ми розуміємо: він носить тимчасовий характер. Про це свідчить поступове зростання економіки в поточному році. А також враховуючи, що скасування необ∂рунтованих пільг щодо дострокового виходу на пенсію з одночасним запровадженням обов’язкових корпоративних пенсійних схем для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій професій, пов’язаних з ризиком для життя, передбачено другим етапом (до кінця 2012 року) реформування системи пенсійного страхування, запровадження ППС в Україні не тільки не втрачає актуальності в умовах сучасності, а й, з точки зору довгострокової перспективи, набуває досить вагомого значення для працівників відповідних пільгових категорій.

Валентина КОКІНА,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола ШАПОВАЛ. Народився 1935 року на Полтавщині. Доктор філософії в галузі економіки, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник соціальної сфери...