ПОВІДОМЛЕННЯ
Про порушення та проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 13.04.2017 розглянула вимогу ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та ПАТ «Концерн Стирол» «Про порушення та проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації» (далі – вимога), а також звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила, що вимога містить достатньо інформації та доказів для порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, змінених та продовжених рішенням Комісії від 01.07.2014 № АД-315/2014/4421-06.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 20 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Комісія прийняла рішення № АД-371/2017/4411-05, згідно з яким порушила проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

Проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо проміжний перегляд антидемпінгових заходів певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення проміжного перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 20 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін проміжного перегляду антидемпінгових заходів та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона проміжного перегляду антидемпінгових заходів повинна зазначити назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 40 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати її конфіденційну та неконфіденційну версії до Мінекономрозвитку.

Рішення Комісії від 13.04.2017 № АД-371/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

телефони: 596-67-55, 596-67-48 і 596-67-43;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел: 253-93-94, 253-74-69 і 253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі