ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 13.04.2017 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула скаргу ТОВ «КАРПАТСМОЛИ» (далі – заявник) «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації» (далі – скарга), а також звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо інформації, на підставі якої можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо інформації, згідно з якою імпорт в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції (далі – товар) походженням з Російської Федерації міг здійснюватися за демпінговими цінами, оскільки експортні ціни були нижчими за ціни продажу товару на внутрішньому ринку Російської Федерації, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі міститься достатньо інформації стосовно того, що імпорт в Україну товару походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

у період ІІ півріччя 2014 року - І півріччя 2016 року (на піврічній основі) порівняно з І півріччям 2014 року:

частка імпорту товару з Російської Федерації у споживанні зросла у ІІ півріччі 2014 року, ІІ півріччі 2015 року та І півріччі 2016 року на 21 %, 13 % та 5 % та знизилася в І півріччі 2015 року на 5% відповідно;

частка імпорту товару з Російської Федерації стосовно виробництва заявника зросла на 18 %, 12 %, 41 % та 98 % відповідно;

частка заявника у споживанні скоротилася на 2 %, 16 %, 19 % та 50 % відповідно;

обсяги виробництва заявника зросли у ІІ півріччі 2014 року на 24 %, скоротилися у наступні періоди на 17%, 20% та 56% відповідно;

використання виробничих потужностей зросло у ІІ півріччі 2014 року на 14 %, скоротилося у наступні періоди на 17 %, 20 % та 56 % відповідно;

обсяги реалізації заявника зросли у ІІ півріччі 2014 року на 17 % та скоротилися у наступні періоди на 17 %, 20 %, 58 % відповідно;

ціни заявника в доларовому еквіваленті зросли у ІІ півріччі 2014 року та І півріччі 2015 року на 3 % та 35 % відповідно, скоротилися у ІІ півріччі 2015 року та І півріччі 2016 року на 2 % та 13 % відповідно;

собівартість виробництва заявника у доларовому еквіваленті у ІІ півріччі 2014 року не змінилася, у І півріччі 2015 року та у ІІ півріччі 2015 року зросла на 33% та 17% відповідно, скоротилася на 1% у ІІ півріччі 2016 року

зайнятість скоротилася на 1 %, 1 %, 4 % і 15 % відповідно;

середньомісячна заробітна плата у гривневому еквіваленті зростала на 13 %, 58 %, 68 % та 58 % відповідно, а в доларовому еквіваленті скоротилася на 10 %, 19 %, 16 % і 29 % відповідно.

У зв’язку із вищезазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-372/2017/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: карбамідо-формальдегідна смола та карбамідо-формальдегідний концентрат, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

Країною походження товару є Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та у строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати її конфіденційну та неконфіденційну версії до Мінекономрозвитку.

Рішення Комісії від 13.04.2017 р. № АД-372/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

телефони: 596-67-55, 596-67-48 і 521-16-24;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua

адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел: 253-93-94, 253-74-69 і 253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі