ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу приватного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» (далі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами з Республіки Казахстан (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан. 

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг призвести до заподіяння шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2015 — 2017 роки) відбулося значне зростання обсягів демпінгового імпорту: в абсолютних показниках — на 453 %, відносно споживання — на 379 %, відносно виробництва — на 610 %, при цьому частка заявника у споживанні скоротилася більше ніж на 50 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД - 403/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30-232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 30-42726Е2М), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 8482 50 00 00, походженням з Республіки Казахстан.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена в додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою. У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 14.12.2018 № АД - 403/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94,
e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі