МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни
походження та експорту
 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) за результатами проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну труб сталевих безшовних обсадних і насосно-компресорних незалежно від країни походження та експорту, застосованих згідно з рішенням Комісії від 23.07.2008 № СП-182/2008/143-31 та продовжених рішенням Комісії від 29.09.2014 № СП - 323/2014/4421-06.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісія встановила таке:

протягом періоду розслідування перегляду спеціальних заходів (IV квартал 2011 року – ІІІ квартал 2014 року) паралельно із зниженням ціни імпорту в Україну товару спостерігається зниження цін реалізації товару національним товаровиробником на внутрішньому ринку України, скорочення обсягів продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, зменшення обсягів виробництва та відсотка використання виробничих потужностей, скорочення зайнятості, показників коефіцієнта фондовіддачі та ліквідності тощо. Водночас світові тенденції балансу попиту та пропозицій на ринку труб нафтогазового сегменту одночасно із практикою низки країн та угрупувань застосовувати заходи захисту внутрішнього ринку, можуть призвести до перерозподілу структури споживання на внутрішньому ринку України на користь імпортованої продукції. Таким чином, існує загроза заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові. Наявність таких факторів засвідчує, що продовжує існувати потреба в застосуванні заходів для запобігання заподіянню значної шкоди національному товаровиробникові;

національний товаровиробник перебуває в процесі адаптації до умов конкуренції, зокрема, це підтверджено програмами модернізації виробництва та підвищення конкурентоздатності продукції, а також наданою інформацією стосовно реалізації цих програм. Трубна продукція випускається згідно з міжнародних та національних стандартів, продовжується впроваджування інноваційних технологій з виробництва труб підвищеної якості;

оцінка інтересів національного товаровиробника та споживачів, а також впливу дії спеціальних заходів на міжнародні економічні інтереси України дала підстави дійти висновків, що національні інтереси потребують продовження строку застосовування спеціальних заходів.

У зв’язку з цим та керуючись положеннями статей 7 і 18 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі – Закон) Комісія прийняла рішення від 27.03.2015 № СП329/2015/4442-06, згідно з яким вирішила:

1. Продовжити строк застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: труби зі сталі безшовні обсадні та насосно-компресорні з зовнішнім діаметром не більш як 406,4 мм (далі – Товар).

Товар може класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) за кодами 7304 29 10 00 і 7304 29 30 00.

2. Установити, що спеціальні заходи, строк застосування яких продовжується, лібералізуються шляхом збільшення зазначеного в рішенні Комісії № СП-323/2014/4421-06 обсягу спеціальної квоти відповідно до графіка, наведеного в пункті 2.3.

2.1. Спеціальні заходи, строк яких продовжується, застосовуються шляхом запровадження режиму квотування імпорту в Україну Товару.

2.2. Строк застосування спеціальних заходів продовжується з 01.04.2015 по 30.09.2016 та розподіляється на два періоди.

2.3.Обсяги спеціальної квоти розподіляються:  

Країна експорту

Квота на період

(01.04.2015 – 30.09.2015), тонн

Квота на період

(01.10.2015 – 30.09.2016), тонн

Російська Федерація

6 830

13 865

Австрія

1 408

2 858

Польща

632

1 284

Румунія

121

245

Словаччина

98

199

Індія

41

84

КНР

28

56

Інші країни

450

914

Усього

9 608

19 504

 

Згідно з частиною дев’ятою статті 1 Закону країною експорту вважається країна походження Товару.

2.4. Квотування імпорту в Україну Товару здійснюється шляхом видачі Міністерством спеціальних ліцензій.

2.5. Митне оформлення Товару здійснюється на підставі спеціальної ліцензії Міністерством.

2.6. Установити, що імпорт в Україну Товару повинен супроводжуватися поданням спеціальної ліцензії та сертифікату походження.

Рішення Комісії від 27.03.2015 № СП – 329/2015/4442-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі