ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 2 липня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу Приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна», приватного акціонерного товариства «Хайдельбергцемент Україна», публічного акціонерного товариства «Подільський Цемент» (далі — заявник) за підтримки приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова. 

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2015—2017 роки):

- відбулося значне зростання обсягів демпінгового імпорту: в абсолютних показниках — на 278%, відносно споживання — на 229%, відносно виробництва — на 248%;

- ціни демпінгового імпорту були значно нижче цін заявника, демпінговий імпорт перешкоджав зростанню цін заявника, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту, та в результаті, демпінговий імпорт призвів до зниження цін заявника.

Фактичне погіршення становища заявника підтверджують показники 2015—2017 років, а про потенційне — свідчать прогнозні показники заявника за 2018 рік, зокрема:

- обсяги виробництва фактично знизилися на 3%, а потенційне зниження становить 48%;

- виробничі потужності фактично зросли на 1%, а потенційно скоротилися на 15%;

- використання виробничих потужностей фактично скоротилося на 4%, а потенційно — на 38%;

- обсяги продажу на внутрішньому ринку фактично скоротилися на 4%, потенційно — на 48%;

- запаси на складах підприємств заявника фактично зросли на 8%, а потенційне зростання склало 305%;

- фінансовий результат від продажу цементу на внутрішньому ринку фактично зріс на 180%, але зазначене зростання відбулося переважно за рахунок зростання надходжень у 2016 році (150 %), у 2017 році темпи росту надходжень суттєво зменшились і склали лише 12%. Разом із цим при подальшому зростанні собівартості виробництва і вимушеному скорочені відпускних цін заявник очікує, що надходження від реалізації товару на внутрішньому ринку зменшаться майже до нуля (2,5% від результатів 2015 року);

- коефіцієнт ліквідності фактично впав на 25%, а потенційно — на 27%;

- частка заявника у споживанні на внутрішньому ринку скоротилася на 18%.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-394/2018/4411-05, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: цемент, зокрема клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

Якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас, інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 02.07.2018 № АД-394/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94, 

e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо Товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):

Загальний обсяг закупівлі Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники Товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні Товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):

Основні покупці Товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації Товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}