Стратегічні зміни та новітні тенденції в освітньому просторі України нині спрямовані на більш ефективне включення людей з особливими потребами в навчальне середовище та в громадське життя суспільства, рівний доступ до отримання якісної освіти. Водночас упровадження інклюзивної освіти в Україні — складне, неоднозначне завдання, яке потребує розроблення нормативно-правових, психолого-педагогічних, програмно-змістових, соціально-психологічних засад. Хоч би там як, а навчальні заклади зобов’язані створити рівні умови доступу до вищої освіти, зокрема забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створити для них вільний доступу до інфраструктури закладів з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Ідея, яка стала реальністю

Тенденція зростання контингенту студентів з інвалідністю зумовила до пріоритетів діяльності УДПУ імені Павла Тичини додати і розв’язання проблеми навчання та соціального розвитку таких осіб з дотриманням гуманістичної концепції освіти, в основу якої покладено принцип «від рівних прав до рівних можливостей». Для забезпечення розвитку інклюзивної освітньої політики у межах університету функціонують Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки (факультет дошкільної та спеціальної освіти) і Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (факультет соціальної та психологічно освіти).

Ідея створення центру перемогла на XVI Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. У номінації «Соціальний проект» за проєкт «Центр соціальної та освітньої інтеграції осіб з інвалідністю» нагороджено авторський колектив факультету соціальної та психологічної освіти у складі кандидата педагогічних наук, доцента, декана факультету соціальної та психологічної освіти Оксани Кравченко і кандидатів педагогічних наук Майї Перфільєвої та Оксани Шевчук. Саме згаданий центр консолідує зусилля відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їхньої адаптації до студентського та педагогічного колективів. Водночас діяльність центру спрямована на розроблення, впровадження і постійне удосконалення системи супроводу навчання студентів з інвалідністю, яка охоплює технічний, педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, реабілітаційний та спортивний напрями. Усі перелічені складові системи супроводу набувають чинності, діють поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.

Укладено низку угод про співпрацю з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» та Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок», що в Умані. Центр плідно співпрацює з управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Конфедерацією громадських організацій інвалідів України, міським відділом освіти, інклюзивно-ресурсним центром, спеціалістами психологічних служб загальноосвітніх навчальних закладів. Особливу увагу зосереджено на вивченні закордонного досвіду у межах міжнародних стажувань.

Нині в університеті поряд зі студентами з типовим розвитком здобувають освіту 94 особи з інвалідністю. У межах діяльності центру здійснюємо облік особових карт студентів з інвалідністю, зазначаючи їхній вік, курс, вид та групу захворювання, соціальні особливості, ставлення студента до обраної професії.

Студенти з особливими потребами активно долучаються до сценічної творчості, що сприяє їхньому здоров’ю та соціальній адаптації. Фото надав УДПУ

«Без бар’єрів», отже, комфортно

Особливу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі серед учнів з інвалідністю. Постійно проводимо дні відкритих дверей на базі шкіл регіону та реабілітаційних центрів. До послуг особливих абітурієнтів — можливість проходження профдіагностики на базі Центру професійного діагностування та тренінгових технологій університету, а також підготовка до вступу в університет. Для першокурсників розробили індивідуальні програми адаптації після закінчення середньої школи до нових умов навчання. Хлопці й дівчата з важкими формами порушення фізичного розвитку навчаються спільно в загальних групах, мають комфортний доступ до бібліотек, навчальних лабораторій, гуртожитків і їдальні.

Водночас в університеті активно запроваджуємо дистанційне навчання — цілеспрямовану і контрольовану інтенсивну самостійну роботу студента, який може навчатися у зручному для себе місці за індивідуальним графіком, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачами телефоном, електронною та звичайною поштою, а також очно. Дистанційне навчання відповідає принципу гуманістичної освіти, згідно з яким нікого не можна позбавляти перспективи навчатися через соціальну незахищеність та неможливість відвідувати освітні установи у зв’язку з фізичними вадами.

Центр має неабиякі досягнення у сфері студентської наукової діяльності. Зокрема проєкт «Розвиток Центру соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими потребами» виборов перше місце у номінації «Соціальні проекти» на ІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі учнівських і студентських робіт із соціальної педагогіки. Також у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота» (м. Ужгород) перше місце здобула студентка Катерина Чупіна. Тема її наукової роботи «Інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації студентської молоді з інвалідністю в умовах закладу освіти» надзвичайно актуальна нині. Подібні приклади наукових досліджень, участь у конкурсах наукових робіт — звичайна практика нашого закладу.

Це надзвичайно важливо для молодих науковців, адже дає змогу поділитися власним досвідом, розширити горизонти для майбутніх наукових тематик і познайомитися з учасниками для подальшої співпраці.

І досі пам’ятний перший міжнародний науково-практичний симпозіум про актуальні проблеми впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні, який відбувся три роки тому на базі нашого університету. Його результатом була резолюція, яка стала основою для практичного плану дій у впровадженні інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні (як соціальної та реабілітаційної послуги) та його пілотна апробація в Черкаській області в межах виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Перейменувавши згаданий центр у Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів», студенти за підтримки облдержадміністрації розробили і апробували маршрути інклюзивного туризму, зокрема екскурсійні поїздки до музею трипільської культури (с. Легедзино), а також на перегляд вистави у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, з метою знайомства з Черкаським художнім музеєм і місцевими пам’ятками культури. Водночас молодь отримала нагоду прослухати концерт, присвячений І. Шуберту, і доторкнутися до музичного мистецтва. Поїздки мали на меті не лише доторкнутися до прекрасного, а й допомогти студентам з інвалідністю навчитися взаємодіяти зі своїми колегами, адже під час поїздки проводили тренінг для створення сприятливого психологічного клімату в групі. Усі студенти із зацікавленням взяли участь у тренінгу, а по його завершенні зазначили, що дізналися багато нового один про одного, навчилися знаходити виходи зі складних і конфліктних ситуацій.

Ще одним важливим етапом реабілітації стала поїздка до Черкаського художнього музею, адже студенти не тільки споглядали картини, а й створювали свої. Малювання, як відомо, — ефективний арттерапевтичний метод, який допомагає подолати страх, пов’язаний з внутрішнім конфліктом. Під час проведення рефлексії кожен учасник описував свої відчуття від виконання роботи та інтерпретував свій малюнок.

Традиційними стали і соціально-психологічні тренінги на території Національного дендрологічного парку «Софіївка», які сприяють згуртуванню колективу, визначенню лідерських якостей, рівня комунікації у групі. У тренінгах використовуємо арттерапевтичні техніки, елементи майстер-класів, роботу з природними матеріалами. Такі тренінги допомагають учасникам краще пізнати себе, своє оточення, навчають шукати вихід із кризових життєвих ситуацій та соціалізуватися в новому для себе середовищі.

А студентські конкурси соціальних проєктів «Подорожуємо без бар’єрів» увійшли в практику факультету соціальної та психологічної освіти. Конкурсанти, серед яких чимало студентів з інвалідністю, поєднують у своїх наукових роботах і соціально-психологічну реабілітацію, і рекреацію, і туризм.

Нині триває реалізація програми «Відкриваємо світ разом», основна мета якої — культурно-емоційний розвиток особистості молодої людини, її становлення на шляху до самовдосконалення. За цим напрямом створено студентське Бюро інклюзивного туризму. Головна мета такого виду діяльності — складання маршрутів подорожування Черкащиною.

Постійно організовуємо екскурсійні поїздки до Черкас у музей образотворчого мистецтва та Буцького каньйону, а також маршрут «Умань туристична» (Уманська картинна галерея, Василіанський монастир, планетарій УДПУ імені Павла Тичини). Зняли відеоролик «Що студентство знає про інклюзивний туризм?»

Активно долучаємо студентів до волонтерської діяльності. Успішними зокрема були акції «Посмішка» до дня обіймів, до Всенародного дня батька, «Мудрі повчання», «Я щасливчик», «Selfy з викладачем», з виготовлення ляльок-мотанок до Дня матері і кулінарний ярмарок, організовані активістами центру «Без бар’єрів». Щорічно на базі факультету соціальної та психологічної освіти організовуємо фестиваль творчості «Рівні між собою ми. Будемо разом Я і Ти». У ньому беруть участь студенти та діти з інвалідністю з усього регіону.

Плюс працевлаштування

Велику увагу приділяємо забезпеченню реалізації вимог щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Всі навчальні корпуси обладнано пандусами, завершено ремонт спеціалізованих санітарно-гігієнічних кімнат відповідно до вимог доступності та універсального дизайну. Закуплено матеріали для вивчення шрифту Брайля й таблички з назвою кожного факультету. Тож студенти з порушенням зору можуть самостійно вивчати світ. Відтак наш університет став для них доступнішим.

Нині працюємо над проблемою встановлення скляного підйомника-ліфта у навчальному корпусі № 3. Для цього розробили проєктно-кошторисну документацію. Гуртожитки також пристосовано до потреб студентів з інвалідністю, всі вони нині проживають у кімнатах на першому поверсі. За потреби студенти з інвалідністю проходять реабілітацію на базі структур Управління праці та соціального захисту населення міської ради.

Наш заклад дає таким студентам можливість не тільки отримати відповідну кваліфікацію, сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. В університеті навчається молодь з особливими потребами з усіх регіонів України. Здебільшого своїм фахом вступники обирають спеціальності «Соціальна робота», «Психологія» і «Спеціальна освіта», тобто здобувши професію, наші випускники зможуть самі працювати у закладах соціальної сфери і допомагати людям з обмеженими можливостями. Про завершений цикл реалізації соціально-інклюзивної програми свідчить кількість випускників, які нині працюють у реабілітаційних центрах, закладах соціальної сфери, освіти. У цьому сенсі зв’язок з ними триває у межах реалізації такої форми роботи, як сприяння професійній адаптації.

Олександр БЕЗЛЮДНИЙ,
доктор педагогічних наук,
професор,
ректор Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини,
для «
Урядового кур’єра»