Продовження реформи «Нова українська школа», затвердження модельних навчальних програм для базової середньої освіти, розвиток інклюзивної освіти і позашкілля, підготовка до участі України в дослідженнях PISA-2022 і TIMSS — з-поміж пріоритетів МОН і Кабінету Міністрів на нинішній рік. Про ці та інші наміри йдеться у плані пріоритетних дій уряду на 2021 рік, затвердженому 24 березня.

«На 2021 рік уряд і МОН планують системно розвивати шкільну освіту. Зокрема це стосується продовження реформи «Нова українська школа», створення умов для впровадження старшої профільної школи, розвитку позашкілля та інклюзивної освіти. За цей рік ми плануємо ухвалити нормативні документи, необхідні для впровадження змін, яких потребує шкільна освіта», — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Заплановано затвердити модельні навчальні програми на основі нового Державного стандарту базової середньої освіти та затвердженої у лютому 2021-го типової освітньої програми, забезпечити учнів 4 класів підручниками для Нової української школи.

У планах — забезпечити професійну орієнтацію учнів за допомогою створення ефективної системи профорієнтації, створити умови для впровадження з 2027 року старшої профільної школи, зокрема шляхом затвердження Положення про ліцей та внесення необхідних змін до Положення про науковий ліцей.

Заплановано затвердити професійний стандарт за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти». Він визначатиме функції та компетентності керівника, засади його професійного зростання. Також у планах — проведення сертифікації педагогічних працівників початкової освіти в межах пілотного проєкту.

Крім цього, заплановано надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «Спроможна школа для кращих результатів», що забезпечить державну підтримку формування нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища, проведення реконструкцій та капітальних ремонтів будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти.

Системний розвиток шкільної освіти піде на користь не лише дітям, а й вчителям. Фото Володимира ЗАЇКИ

На 2021 рік заплановано забезпечити:

♦ внесення необхідних змін до Закону України «Про позашкільну освіту», що дасть змогу гармонізувати його із Законом «Про освіту»;

♦ схвалення та прийняття урядом:

♦ порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти (забезпечення одягом (формою), харчуванням та іншими послугами);

♦ плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл (створення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту);

♦ створення мережі екзаменаційних центрів (проведення оцінювання навчальних досягнень з використанням комп’ютерної техніки, що є перспективним інструментом цифрової трансформації освіти);

♦ нових положень про спеціальні заклади освіти, що дасть змогу вдосконалити підходи до організації навчання у спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах, підвищити в них якість освіти.

Окремий акцент зосереджено на розвитку інклюзивної освіти. Заплановано визначити новий порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Це дасть змогу впроваджувати нові підходи до організації інклюзивного навчання, а саме: надавати підтримку в освітньому процесі за рівнями підтримки, адаптувати та модифікувати програми навчальних предметів, надавати корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги; оновити форми індивідуальної програми розвитку дитини та механізми включення і взаємодії асистента вчителя й асистента дитини, роботи команд психолого-педагогічного супроводу, зокрема взаємодії та співпраці педагогічних працівників закладів освіти із працівниками інклюзивно-ресурсних центрів тощо.

На 2021 рік заплановано проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, підготовку до участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS.

У планах — розвиток системи освітньої статистики та аналітики зокрема шляхом організації збирання, обробки та зберігання індивідуальних даних у базі даних педагогічних працівників Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, забезпечення автоматичної генерації форм статистичної звітності та статистичних показників для потреб розрахунку освітньої субвенції.

Заплановано забезпечення доступності позашкільної освіти, зокрема на базі закладів загальної середньої освіти відповідно до інтересів здобувачів освіти, створення системи забезпечення якості позашкільної освіти шляхом затвердження критеріїв та індикаторів для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладів позашкільної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки.