МОТИВАЦІЯ

 Уряд схвалив Концепцію удосконалення оплати праці. Проект відповідного розпорядження, розроблений на виконання Закону України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік", на засіданні уряду представив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

За словами урядовця, незважаючи на практично щорічні підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, її рівень не виконує повною мірою основних функцій та не забезпечує належної мотивації до праці лікарів, вчителів, науковців й інших категорій працівників. Так, середня заробітна плата лікаря станом на 1 грудня 2010 року становила 1730 грн, вчителя - 1630 грн.

Концепція визначає проблеми, які потребують розв'язання. Це - існуюча необгрунтована диференціація тарифних ставок і посадових окладів працівників, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу в різних галузях бюджетної сфери; відсутність єдиних підходів при встановленні додаткових видів оплати праці; необхідність удосконалення державних гарантій в оплаті праці, встановлених законами про діяльність галузей освіти, охорони здоров'я і науки тощо.

Як повідомляє прес-служба урядовця, передбачені у документі й шляхи розв'язання цих проблем, зокрема:

- розробка та затвердження науково обгрунтованої методики віднесення посад працівників бюджетної сфери до певних розрядів Єдиної тарифної сітки;

- забезпечення розподілу професій (посад) працівників за розрядами ЄТС на основі вимог довідників кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників бюджетної сфери;

- врегулювання оплати праці працівників національних закладів;

- забезпечення єдиних підходів при встановленні доплат, надбавок працівникам різних галузей бюджетної сфери (надбавки за вислугу років, за престижність роботи);

- удосконалення нормативно-правової бази щодо оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.

"Після затвердження Концепції будуть розроблені конкретні заходи щодо її реалізації. Виконання цих заходів сприятиме створенню умов для підвищення ефективності праці та удосконаленню оплати праці працівників бюджетної сфери", - переконаний Сергій Тігіпко.