В Україні назріла нагальна потреба докорінних перетворень у царині місцевого самоврядування. Про фінансові аспекти такого реформування, передумови децентралізації, у тому числі бюджетної, «УК» поцікавився у завідувача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, професора Ольги КИРИЛЕНКО.

Завідувач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Ольга КИРИЛЕНКО— Ольго Павлівно, які особливості бюджетної децентралізації? 

— Її основною метою є покращення якості суспільних послуг громадянам за рахунок коштів державної та місцевих скарбниць. Це додаткові можливості у формуванні місцевих доходів, певна свобода у використанні коштів органами місцевого самоврядування, більша відповідальність за розв’язання місцевих проблем, ефективна трансфертна політика, фінансове вирівнювання територій, а також політична воля для послідовного проведення реформ. Щоб успішно децентралізувати державне управління, в тому числі й бюджетне, треба подбати про одночасне й комплексне проведення реформ: адміністративної, територіальної, податкової, системи соціального захисту, житлово-комунального господарства та інших галузей. Важливою передумовою втілення в життя бюджетної децентралізації є розвиток демократичних засад суспільного життя, а також забезпечення прозорості публічних фінансів.

— У квітні уряд схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. На що ще, на ваш погляд, треба звернути увагу, щоб реалізувати цю концепцію?

— Деякі із запланованих умов, вважаю, є незавершеними та недостатніми для докорінного покращення фінансового стану місцевих органів. Декларативне, а не реальне, поліпшення становища з коштами місцевого самоврядування не розв’язує наявних системних проблем і може призвести до погіршення ситуації. Це стосується питань, пов’язаних з фінансовим забезпеченням органів місцевого самоврядування. Передовсім йдеться про зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів як основи для виконання органами місцевого самоврядування їхніх повноважень. Посильну увагу також треба звернути на фінансове забезпечення щодо виконання делегованих державних повноважень: на справедливий та прозорий порядок перерозподілу бюджетних ресурсів. Є ще один важливий чинник — фінансове вирівнювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

— Який механізм чи інституція мали б допомогти зміцнити власну дохідну базу місцевих бюджетів?

— Її зміцнення не можливе без створення повноцінної та дієздатної інституції місцевого оподаткування. Переконана, що органи місцевого самоврядування повинні мати право самостійно визначати ставки місцевих податків і зборів (у межах, які передбачає законодавство), надавати пільги з них. Також запроваджувати на своїй території власні місцеві податки та збори, враховуючи специфіку території та наявні там потенційні об’єкти оподаткування. В основі місцевого оподаткування має бути вдосконалений податок на нерухоме майно, оснований на оподаткуванні ринкової вартості житлової нерухомості.

— Нині в країні з особливою гостротою йдеться про справедливий та прозорий перерозподіл державних ресурсів…

— Необхідно забезпечити прозорість процесу виділення коштів на всіх його стадіях і рівнях бюджетної системи — від державного до бюджету найменшого села. Це сприятиме цільовому та ефективнішому використанню коштів із скарбниці. Науково обгрунтовані, стабільні та нейтральні формули розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, які надають місцевим бюджетам, зможуть мінімізувати та зрештою цілковито усунути суб’єктивізм при розподілі ресурсів із скарбниці.

— Як саме держава мала б заохочувати регіони, щоб водночас не додавати їм споживацького настрою?

— Очевидно, що слід змінити засади державної підтримки, яка повинна грунтуватися на принципах співфінансування інвестиційних проектів державою, органами місцевого самоврядування та приватними інвесторами. Треба стимулювати місцеву владу на досягнення кращих результатів у разі використання бюджетних ресурсів, на застосування відкритих конкурсних процедур при наданні державної допомоги.

ДОСЬЄ «УК»

Ольга КИРИЛЕНКО. Народилася в м. Тернополі. Освіта вища. Працювала, зокрема, економістом, молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту; асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри Тернопільського інституту народного господарства, Тернопільської академії народного господарства. Доктор економічних наук, професор. З 2007 року — завідувач кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»