До Державної податкової інспекції в Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві часто звертаються з питаннями, які стосуються податкового розрахунку за формою №1ДФ (далі — Розрахунок). Інспекція відповідає на найактуальніші з них. 

1. Бухгалтер виплатив працівникові відпускні у звітному кварталі за періоди нарахування майбутнього звітного податкового кварталу. Як відобразити в Розрахунку такі виплати?

— Відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу (ПК) від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платникові податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Згідно з пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПК, заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку (далі — ПП) у зв’язку з відносинами трудового найму.

Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПК, якщо ПП отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, зокрема за час відпустки або перебування ПП на лікарняному, то для їх оподаткування такі доходи (їх частина) належать до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Згідно з довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ПП, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24. 12. 2010 р. № 1020 (далі — Порядок), сума відпускних відображається в Розрахунку під ознакою доходу «101».

А саме: у разі якщо нарахування та виплату суми відпускних було здійснено у І кварталі за період нарахувань ІІ кварталу, то суму відпускних слід зараховувати до податкового періоду І кварталу, тобто до періоду, в якому проведено нарахування та виплату.

У графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а обов’язкове незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу ПП податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.

У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого ПП згідно із законодавством.

У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

2. Як відображається в Розрахунку зарплата померлого працівника, яка виплачується спадкоємцеві?

— Перехід прав та обов’язків від особи, яка вважається померлою, до інших осіб ст. 1216 Цивільного кодексу (ЦК) розглядає як «спадкування».

Об’єктом спадщини виступають права та обов’язки спадкодавця. А спадкоємцями є особи, вказані у заповіті, якщо його було складено, або особи, визначені ст. 1261—1265 ЦК залежно від їхньої черговості.

Особливості спадкування деяких видів прав та обов’язків визначено у главі 84 ЦК. Так, відповідно до ст. 1227 ЦК, суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.      

Норми, що передбачають виплату заробітної плати померлого працівника членам його сім’ї, викладені й у розпорядженні Ради Міністрів Української РСР від 22. 11. 1984 р. № 620-р «Щодо видачі заробітної плати, не одержаної до дня смерті робітника чи службовця» та в постанові Ради Міністрів СРСР від 19. 11. 1984 р. № 1153 «Про порядок видачі заробітної плати, яка не була отримана до дня смерті робітника чи службовця».

Згідно із довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, сума заробітної плати, якої не одержав померлий працівник, і виплачується його спадкоємцям, відображається в Розрахунку під ознакою доходу «101» із зазначенням ідентифікаційного номера такого померлого працівника.

При цьому отримання заробітної плати у вигляді спадщини спадкоємцями відображається нотаріусом у Розрахунку під ознаками доходів «113», «114» або «115» залежно від ступеня споріднення.

3. Кілька працівників товариства не мають реєстраційного номера облікової картки. Чи потрібно їх подавати окремою порцією у Розрахунку?

— Згідно з п.2.4 Порядку, податковий розрахунок подають податкові агенти із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов’язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки ПП та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — однією порцією.

Якщо штатна чисельність працівників більша, ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

4. За рішенням суду працівникові виплачуватимуться аліменти. Чи відображатиметься такий вид доходу в Розрахунку?

— Відповідно до пп.165.1.14 п. 165.1 ст.165 ПК від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються ПП згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада.

Згідно із довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, аліменти, що виплачуються платникові податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, відображаються у Розрахунку під ознакою доходу «140».

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 

Сторінку підготувала Оксана МАЛОЛЄТКОВА, «Урядовий кур’єр»