про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марок А-76 (А - 80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі - Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо надмірного зростання імпорту в Україну нафтопродуктів (далі - матеріали) і за результатами розгляду встановила, що матеріали містять достатньо обгрунтованої інформації, на підставі якої можна зробити висновок про те, що в період з 2007 по 2010 роки імпорт в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марок А-76 (А - 80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіювати шкоду національному товаровиробникові.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 Закону, Комісія прийняла рішення N СП - 250/2011/4402-41 "Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марок А-76 (А - 80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження та експорту" (далі - Рішення Комісії).

Об'єктом розслідування є товар, що має такий опис: окремі продукти переробки нафтової сировини (бензин марок А-76 (А -80), А-92, А-95, дизельне пальне, мазут, пічне паливо, скраплений газ, бітум дорожній, масло), які можуть класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) за кодами: 2710114119, 2710114139, 2710114199, 2710114511, 2710114599, 2710193130, 2710194110, 2710194120, 2710194500, 2710194900, 2710194130, 2710196300, 2710196500, 2710196900, 2710195100, 2710196100, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2713200000, 2710198100.

Проведення розслідування доручено Мінекономіки.

У випадку, якщо розслідування певним чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, що може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, яка подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом із цим інформація ураховується Мінекономіки, в разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом або Комісією чи Мінекономіки.

Адреса Мінекономіки: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; Контактні телефони: 272-55-29; т/ф: 272-55-57; e-maіl: a-dump@me.gov.ua.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

Протягом 40 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування.

Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія
з міжнародної торгівлі