ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації

3 вересня 2015 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула вимогу асоціації «Українське хризотилове об’єднання» «Про проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації» (далі – вимога), звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати процедури проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

♦ вимогу подано з дотриманням строків, передбачених положеннями статті 20 Закону;

♦ вимогу подано належним національним товаровиробником у розумінні положень Закону;

♦ у вимозі міститься достатньо обгрунтованої інформації, на підставі якої попередньо можна дійти висновку про продовження дії демпінгу та шкоди;

♦ зазначена у вимозі інформація засвідчує, що рівень застосованих антидемпінгових заходів не був достатнім для усунення шкоди національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;

♦ у вимозі міститься достатньо доказів того, що становище експортерів або економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові.

Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статті 20 Закону, Комісія прийняла рішення № АД–333/2015/4442-06, згідно з яким порушила проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації.

Товар, що є об’єктом проміжного перегляду антидемпінгових заходів, має такий опис:

► листи азбестоцементні гофровані (шифер) походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 10.

Проведення проміжного перегляду доручено Мінекономрозвитку.

У разі коли проміжний перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення проміжного перегляду.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з тим інформація враховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом або Комісією, чи Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін проміжного перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересованою стороною проміжного перегляду необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, ПІБ контактної особи.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення проміжного перегляду. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація носить конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 3 вересня 2015 року № АД-333/2015/4442-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація:

Контактні телефони: 521-13-93, т/ф 521-16-24, факс 226-26-29,

e-mail: a-dump@me.gov.ua, suhanov@me.gov.ua, aanovitskiy@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: 253-93-94, 253-74-69, 253-63-71, факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі