ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 15 вересня 2014 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (далі – Закон) та з урахуванням положень Угоди про субсидії і компенсаційні заходи СОТ розглянула скаргу, подану Асоціацією автовиробників України «Укравтопром», яка діє від імені ПАТ «ЗАЗ» і ДП «АСЗ № 2» ПАТ «АК «Богдан Моторс», «Про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації» (далі – скарга) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про результати проведення антисубсидиційної процедури щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації.

За результатами такого розгляду Комісія встановила таке.

У скарзі наведено достатньо відомостей, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником.

У скарзі наведено достатньо об∂рунтованої інформації стосовно того, що російські виробники легкових автомобілів користуються окремими пільгами від субсидій, які надаються державними органами Російської Федерації для виробництва, продажу, переробки, транспортування та/або експорту легкових автомобілів, зокрема в рамках виконання підпрограми «Автомобільна промисловість» державної програми Російської Федерації «Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності».

У Російській Федерації існують програми державної експортної підтримки, зокрема страхування російських експортерів від підприємницьких та політичних ризиків, державна гарантійна підтримка експорту продукції тощо.

Федеральним законом Російської Федерації «Про федеральний бюджет на 2013 рік та на плановий період 2014 та 2015 років» було передбачено здійснення у 2013 році видатків: на відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами та купонного доходу за облігаціями, виданими російським автовиробникам; на реалізацію пілотного проекту з розробки та постановки на виробництво російських автомобілів на базі єдиної модульної платформи; на перевезення автомобілів, вироблених на території далекосхідного федерального округу, в інші регіони країни тощо.

У скарзі міститься достатньо відомостей про те, що імпорт в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах та на таких умовах, що міг заподіювати значної шкоди національному товаровиробнику. Зокрема, відбулося зростання обсягів імпорту відносно виробництва легкових автомобілів національного товаровиробника. Рівень цін, за якими здійснювався імпорт легкових автомобілів походженням з Російської Федерації значною мірою перешкоджав можливому зростанню цін на легкові автомобілі національного товаровиробника, яке інакше мало б місце. Негативні наслідки підтверджувались динамікою погіршення ряду економічних факторів і показників: виробництво, завантаженість виробничих потужностей, обсяги продажу, частка на внутрішньому ринку України, зайнятість, продуктивність праці тощо.

Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями частини тринадцятої статті 15 Закону, Комісія прийняла рішення № АС-321/2014/4421-06 «Про порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації».

Опис товару, що є об’єктом розслідування: автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, нові, з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом чи з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або оснащені електричними двигунами (за винятком транспортних засобів, спеціально призначених для пересування снігом, спеціальних автомобілів для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічних транспортних засобів та моторних транспортних засобів, обладнаних для тимчасового проживання людей), які можуть класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

(УКТЗЕД) за товарною позицією 8703.

Країною походження вищезазначеного товару є Російська Федерація.

Проведення антисубсидиційного розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо можливе застосування компенсаційних заходів будь-яким чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення антисубсидиційного розслідування.

Інформація, яка подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Відповідно до частини другої статті 3 Закону відомості, письмові докази та інша інформація, подані Мінекономрозвитку або Комісії, враховуються ними в процесі антисубсидиційного розслідування за умови їх викладення державною мовою України та у строки, що передбачені статтею 5 Закону.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антисубсидиційного розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. Для реєстрації заінтересованою стороною необхідно зазначити назву, вид господарської діяльності, адресу, телефон/факс, адресу робочої електронної поштової скриньки.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення та проведення антисубсидиційного розслідування.

Адреса Мінекономрозвитку:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Контактний телефон: 286-03-23; факс: 226-31-81.

Адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua.

Інформація та докази, що надаються Мінекономрозвитку однією із заінтересованих сторін під час антисубсидиційного розслідування, надсилаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. У разі якщо інформація та докази не надсилаються Мінекономрозвитку або заінтересованим сторонам або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Мінекономрозвитку у процесі антисубсидиційного розслідування.

У разі надання матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, заінтересовані сторони повинні позначити таку інформацію надписом «КОНФІДЕНЦІЙНО» та супроводити її неконфіденційним резюме. Це резюме повинно бути настільки деталізованим, щоб була зрозумілою суть конфіденційно переданої інформації.

Відповідно до статті 30 Закону в разі, якщо заінтересована сторона відмовляє в доступі до необхідної інформації або не подає її у строки, установлені Законом, або перешкоджає антисубсидиційному розслідуванню, Мінекономрозвитку може на підставі інформації, якою воно володіє, робити відповідні позитивні або негативні попередні чи остаточні висновки щодо необхідності термінового застосування компенсаційних заходів. У разі якщо заінтересована сторона повністю або частково ухиляється від співпраці з Мінекономрозвитку та у зв’язку з цим не подається інформація, що стосується антисубсидиційного розслідування, результат антисубсидиційного розслідування для цієї сторони може бути менш сприятливим, ніж у разі коли сторона не ухиляється від співпраці.

Рішення Комісії від 15 вересня 2014 року № АС-321/2014/4421-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі