ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту

3 липня 2015 року відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула заяву ТОВ «ІНТЕРФОМ»,  ТОВ «ІНТЕРФОМ-ДНІПРО», ТОВ «ІНТЕРФОМ-ЗАХІД» та ТОВ «ІНТЕРФОМ-М» (далі – Заявник) «Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту» (далі – Заява) та інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

За результатами такого розгляду Комісія встановила, що надані матеріали містять достатньо доказів, на підставі яких можна зробити висновок, що протягом 2014 року порівняно з 2012 роком імпорт в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів здійснювався в таких розмірах і на таких умовах, що могло мати місце заподіяння значної шкоди національному товаровиробникові.

Ураховуючи вищезазначене та відповідно до статті 9 Закону, Комісія прийняла рішення від 3 липня 2015 року № СП-332/2015/4442-06 «Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту» (далі – розслідування).

Об’єктом розслідування є товар, що має такий опис: гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів, що імпортуються в Україну, та можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД 3921 13 10 19 (далі – Товар).

Рішення Комісії було прийнято на підставі нижчезазначеного.

За результатами аналізу встановлено, що інформація містить дані щодо обсягів імпорту в Україну Товару, який є об’єктом розгляду, у абсолютних показниках, а також відносно обсягів виробництва та споживання Товару в Україні, а саме:

в абсолютних показниках:

— імпорт Товару в Україну у 2014 році зріс порівняно з 2012 роком на 7,1 %, а порівняно з 2013 роком – на 6,6 %.

у відносних показниках:

— частка імпорту у споживанні у 2014 році зросла порівняно з 2012 роком на 5,8 %, а порівняно з 2013 роком –  на 7 %;

— обсяги імпорту Товару в Україну стосовно загального виробництва Товару в Україні зросли у 2014 році порівняно з 2012 роком на 7,1 %, а порівняно з 2013 роком – на 10,2 %.

Аналіз динаміки цін імпорту, цін та собівартості національного товаровиробника показав, що протягом досліджуваного періоду ціни імпорту були значно нижчі за ціни Заявника, а у 2013 році нижчі за собівартість його виробництва.

За таких умов імпорту національний товаровиробник був змушений знижувати ціни, скорочувати обсяги продажу товару на внутрішньому ринку, що значно погіршило його соціально-економічні показники у 2014 році порівняно з 2012 роком, а саме:

♦ під час зростання обсягів споживання в Україні на 1,2 % частка Заявника на внутрішньому ринку скоротилася на 13,7%;

♦ обсяги продажу Товару Заявником на внутрішньому ринку України зменшилися на 12,6 %;

♦ обсяги виробництва товару зменшилися на 11,8 %;

♦ під час збільшення виробничих потужностей у 2013 році на 52 %, використання виробничих потужностей скоротилося на 34 %;

♦ рентабельність реалізації товару на внутрішньому ринку скоротилася  на 66 %;

♦ прибутки від продажу на внутрішньому ринку скоротилися на 69 %;

♦ продуктивність праці зменшилася на 4,4 %;

♦ коефіцієнт поточної ліквідності знизився на 50 %;

♦ зайнятість знизилася на 7,7 %;

♦ заробітна плата скоротилася на 16,2 %.

Проведення розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Разом з цим інформація ураховується Мінекономрозвитку в разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом або Комісією чи Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування необхідно вказати: назву, юридичну адресу, номер факсу і телефону, адресу електронної пошти організації, ПІБ контактної особи.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватись українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом. У разі якщо інформація носить конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 3 липня 2015 року № СП-332/2015/4442-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація

Контактні телефони: 521-13-93, т/ф 521-16-24, факс 226-26-29,

e-mail: a-dump@me.gov.ua, aanovitskiy@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2.

Контакти вхідної корреспонденціі: 253-93-94, 253-74-69, 253-63-71,
факс: 226-31-81, e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі