ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту
в Україну труб безшовних нержавіючих походженням
з Китайської Народної Республіки

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Прозахистнаціональноготоваровиробникавіддемпінговогоімпорту» (далі -- Закон) Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі (далі -- Комісія) розглянулаподаніМіністерствомекономічногорозвиткуіторгівліУкраїниматеріалистосовноантидемпінговогорозслідуваннящодоімпортувУкраїнутруббезшовнихнержавіючихпоходженнямзКитайськоїНародноїРеспублікитазарезультатамирозглядувстановила, щоіснуєнеобхідністьпродовженнястрокупроведенняантидемпінговогорозслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 22.07.2014 № АД-318/2014/4421-06, яким вирішила продовжити до 16 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 25.07.2013 № АД-300/2013/4423-06.

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі