ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення 
антидемпінгового розслідування щодо
імпорту в Україну полівінілхлориду 
суспензійного походженням 
із Сполучених Штатів Америки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробникавіддемпінговогоімпорту» (даліЗакон) Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі (даліКомісія) розглянулаподаніМіністерствомекономічногорозвиткуіторгівліУкраїниматеріалипрорезультатиантидемпінговогорозслідуваннящодоімпортувУкраїнуполівінілхлоридусуспензійногопоходженнямізСполученихШтатівАмерикитазарезультатамирозглядувстановила, щоіснуєнеобхідністьпродовженнястрокупроведеннярозслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 02.10.2013 № АД – 301/2013/4423-06, яким вирішила продовжити до 16 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну полівінілхлориду суспензійного походженням із Сполучених Штатів Америки, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 10.09.2012 № АД – 283/2012/4423-08.

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі