ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням  з Китайської Народної Республіки

27 листопада 2014 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) матеріали про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки (далі – Розслідування), ініційованого за скаргою ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

За результатами розгляду зазначених вище матеріалів Комісія:

зробила позитивний висновок стосовно наявності в період розслідування (друге півріччя 2012 року – перше півріччя 2013 року) факту демпінгового імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки та щодо об∂рунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

установила, що протягом 2008 року – першого півріччя 2013 року відбулося погіршення соціально-економічних показників ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», зокрема скоротились обсяги продажу на внутрішньому ринку України, фінансовий результат від продажу на внутрішньому ринку України, рентабельність, інвестиції, кількість працюючих, коефіцієнт ліквідності, збільшились обсяги залишків на складах тощо;

установила, що демпінговий імпорт в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами нижчими за ціни та собівартість ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» і перешкоджав значному зростанню цін на труби безшовні нержавіючі виробництва, яке мало б місце за умови його відсутності;

установила, що китайські виробники труб безшовних нержавіючих мають достатній експортний потенціал, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягу демпінгового експорту на ринок України. Практика китайських експортерів з реалізації труб безшовних нержавіючих у треті країни переважно за демпінговими цінами, нижчими за ціни та собівартість продукції ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», свідчить про ймовірність значного перешкоджання зростанню його цін і зростання потреб у нових імпортних поставках;

установила причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки та шкодою, завданою національному товаровиробнику;

визначила, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів;

установила, що запропоноване добровільне зобов’язання компанії Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd є достатнім для ліквідації демпінгу та шкоди.

Ураховуючи вищезазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД – 326/2014/4421-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки» (далі – Рішення Комісії) згідно з яким вирішила:

1. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, який має такий опис:

труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва) холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані), круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі без теплової ізоляції, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 7304 41 00 90;

труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавуну) круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (крім холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному стані) та крім необроблених, прямих, з рівномірною товщиною стінки, призначених для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки) зовнішнім діаметром не більше як 406,4 мм інші, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7304 49 93 00 і 7304 49 95 00.

Інформація щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД надається в порядку інформування.

2. Прийняти добровільне зобов’язання компанії Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) від 18.11.2014 щодо припинення демпінгового імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки.

3. Не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd у зв’язку з тим, що він узяв на себе добровільне зобов’язання щодо припинення демпінгового імпорту в Україну.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі 41,07 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 41,07 %.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі