ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту

в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 13 листопада 2015 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (далі – Закон) та з урахуванням положень Угоди про субсидії та компенсаційні заходи СОТ (далі – Угода) розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України) про результати проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації (далі – розслідування).

Щодо наявності факту субсидування

У ході проведення розслідування досліджено ряд державних програм підтримки виробництва легкових автомобілів у Російській Федерації та окремі з них визначено специфічними/адресними субсидіями, що дають підстави для застосування компенсаційних заходів.

У рамках проведення розслідування Міністерство економічного розвитку Російської Федерації та Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації у відповіді на запитальник компетентним органам державної влади країни експорту надали інформацію щодо окремих державних програм підтримки виробництва легкових автомобілів у Російській Федерації. Водночас жоден російський виробник чи експортер легкових автомобілів не повідомив Мінекономрозвитку України щодо намірів узяти участь у проведенні розслідування як заінтересована сторона та відповідно надавати інформацію на захист своїх інтересів щодо сум наданих субсидій, шляхів використання отриманих сум субсидій, фінансово-економічних показників діяльності тощо. У зв’язку з цим Мінекономрозвитку України встановлювало наявність факту субсидування на підставі найбільш показової інформації, яка була у розпорядженні.

У ході проведення розслідування окремі програми субсидування, на які звертали увагу заінтересовані сторони, не були враховані під час розрахунку відсотка субсидування як такі, що не давали підстав застосовувати компенсаційні заходи.

Установлення факту наявності субсидій, що надавалися Урядом Російської Федерації російським виробникам легкових автомобілів, та розрахунок їх сум здійснено Мінекономрозвитку України, зокрема, на підставі звітів Федерального казначейства Російської Федерації про виконання федерального бюджету Російської Федерації за 2013 рік та 2014 рік; видатків, передбачених у рамках виконання підпрограми «Автомобільна промисловість» державної програми «Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності»; нормативно-правових актів Російської Федерації, що підтверджували наявність факту фінансового сприяння або будь-яких форм підтримки національної галузі автомобілебудування; фінансової звітності окремих виробників легкових автомобілів, що була доступна з відкритих джерел, а також іншої інформації, що була в розпорядженні Мінекономрозвитку України.

Відповідно до проведених Мінекономрозвитку України розрахунків відсоток субсидування становив для легкових автомобілів виробництва:

ТОВ «Соллерс – Далекий Схід» – 17,66 %;

ВАТ «АвтоВАЗ» – 14,57 %;

інших виробників у Російській Федерації – 10,41 %.

Щодо наявності факту нанесення істотної шкоди національному товаровиробникові

Протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року спостерігалося погіршення ряду фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника: обсяг виробництва та використання виробничих потужностей скоротився на 56 %, обсяг реалізації на внутрішньому ринку України – на 47 %, прибуток від реалізації на внутрішньому ринку України – на 91 %, ліквідність – на 26 %, фондовіддача – на 34 %, продуктивність праці – на 37 %, зайнятість – на 29 % тощо. Ринкова частка національного товаровиробника на внутрішньому ринку України зменшилась на 17%.

Щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між фактом субсидованого імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробникові

Протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року ціна імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації була нижче, ніж ціна продажу товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, а також нижче за його собівартість. Рівень цін субсидованого імпорту перешкоджав зростанню ціни національного товаровиробника, яке інакше мало б місце.

У ході проведення розслідування проаналізовано вплив інших факторів, шкода завдана якими не може вважатися шкодою, заподіяною внаслідок субсидованого імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, на які, зокрема, звертали увагу заінтересовані сторони розслідування: вплив несубсидованого імпорту з інших країн, звуження ринку та зміни у структурі споживання, запровадження торговельних обмежень та конкуренція між виробниками, розвиток техніки та технології, результати експортної діяльності національного товаровиробника, рівень продуктивності виробництва національного товаровиробника. Здійснений аналіз не дав можливості дійти висновків, що шкода, заподіяна національному товаровиробникові, була нанесена внаслідок дії інших факторів, перелік яких визначений Угодою та Законом.

З урахуванням вимог положень статті 19 Закону та статті 19 Угоди рівень компенсаційного мита був установлений на рівні відсотка субсидування.

Резюме фактів та основні висновки Міністерства, зроблені в ході проведення антисубсидиційного розслідування, надіслано всім заінтересованим сторонам.

Коментарі заінтересованих сторін, отримані за результатами розгляду інформації, не містили достатньо суттєвих і обґрунтованих аргументів та фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту субсидування, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові та причинно-наслідкового зв’язку між субсидованим імпортом та нанесеною шкодою.

За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісія:

зробила позитивний висновок щодо наявності субсидій, які надавалися державними органами Російської Федерації російським виробникам легкових автомобілів та які дають підстави застосувати компенсаційні заходи;

зробила позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено суму субсидій;

зробила позитивний висновок щодо наявності факту заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові;

установила, що існує причинно-наслідковий зв’язок між субсидованим імпортом легкових автомобілів походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, що наносилася національному товаровиробникові;

установила, що національні інтереси України потребують застосування остаточних компенсаційних заходів.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 19 Угоди та статті 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.11.2015 № АС-344/2015/4411-06 (далі – Рішення Комісії), згідно з яким вирішила застосувати остаточні компенсаційні заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (категорія М1 – транспортні засоби, що мають не менше ніж 4 колеса, які використовуються для перевезення пасажирів та мають не більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія), нові, з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом чи з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або оснащені електричними двигунами, за виключенням: транспортних засобів, спеціально призначених для пересування снігом; спеціальних автомобілів для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічних транспортних засобів; моторних транспортних засобів, обладнаних для тимчасового проживання людей. Товар класифікується за товарною позицією 8703 згідно з УКТЗЕД.

Остаточні компенсаційні заходи застосовуються строком на п’ять років.

Остаточні компенсаційні заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного компенсаційного мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого наводиться вище:

виробництва ТОВ «Соллерс – Далекий Схід» – у розмірі 17,66 %;

виробництва ВАТ «АвтоВАЗ» – 14,57 %;

інших виробників у Російській Федерації – 10,41 %.

Остаточне компенсаційне мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого наводиться вище.

Остаточне компенсаційне мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Імпорт на митну територію України товару, опис якого наводиться вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного компенсаційного мита за ставкою 17,66 %.

Остаточні компенсаційні заходи застосовуються з моменту набрання чинності Рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі