ПОВІДОМЛЕННЯ 

про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) згідно заяви, поданої Асоціацією підприємств скляної промисловості «Скло України», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 22.12.2021 № АД-526/2021/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

скляні ємності, а саме:

банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;

пляшки для харчових продуктів і напоїв:

з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД походженням з Республіки Білорусь (далі — Товар).

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про хід проведення розслідування та, за результатами їх розгляду, встановила:

ТОВ «Склянний Альянс», ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод», ТОВ «Малинівський Склозавод», ПрАТ «Костопільський Завод Скловиробів», ТОВ «Пісківський Завод Скловиробів», ПрАТ «Рокитнівський Скляний Завод» та ПрАТ «Вераллія Україна» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки частка в загальному виробництві Товару в Україні становить понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

попередній позитивний висновок щодо наявності демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було попередньо визначено демпінгову маржу для Республіки Білорусь на рівні 31,37 %;

попередній позитивний висновок щодо зростання за період дослідження обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь як в абсолютних показниках (на 198 %), так і відносно загального виробництва (на 153 %) та споживання (на 186 %) в Україні подібного Товару;

попередній позитивний висновок щодо заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові, а саме протягом 2018-2021 рр. зменшились обсяги продажу Товару на внутрішньому ринку на 7,5 %, зменшення частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку на 10,96 %, зниження рентабельності від реалізації Товару на внутрішньому ринку на 42,31 % тощо;

попередній позитивний висновок щодо негативного впливу демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь на ціни подібного Товару національного товаровиробника;

попередній позитивний висновок щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику. Інші фактори, окрім демпінгового імпорту, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

національні інтереси вимагають застосування попередніх антидемпінгових заходів з метою запобігання заподіянню шкоди.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 14 Закону, Комісія прийняла рішення від 02.11.2022 № АД-538/2022/441-01 «Про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосувати попередні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

скляні ємності, а саме:

банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;

пляшки для харчових продуктів і напоїв:

з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Попередні антидемпінгові заходи застосовуються строком на чотири місяці шляхом запровадження справляння попереднього антидемпінгового мита за ставкою 31,37 %.

Попереднє антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Попереднє антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування попередніх антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою попереднього антидемпінгового мита.

Рішення Комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі