Трудовий колектив приватного акціонерного товариства «Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» (ПрАТ «Діпрозв’язок») вкрай занепокоєний подіями, які відбуваються в інституті впродовж останніх двох місяців. ПрАТ «Діпрозв’язок» — господарське товариство державного сектору економіки (100% акцій належить державі) внесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та її безпеки. Управління корпоративними правами щодо нього здійснює Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв’язку), якій ці повноваження передано розпорядженням Кабінету Міністрів від 14 вересня 2011 року №901-р. Адміністрація — вищий орган ПрАТ.

ПрАТ «Діпрозв’язок» — провідна науково-технічна установа з питань реалізації державної політики в галузі зв’язку та інформаційно-комунікаційних технологій. Вона має стратегічне значення для економіки та безпеки України, сприяє створенню й розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, виконує за державним оборонним замовленням проєкти будівництва і розвитку стратегічних мереж зв’язку: Національної телекомунікаційної мережі (НТМ) та її транспортної платформи (ТП НТМ), оптичного, супутникового, мобілізаційного, радіосегменту ТП НТМ.

У доробку товариства — проєкти вже побудованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги у 18 обласних центрах України, містах Краматорськ та Маріуполь. ПрАТ «Діпрозв’язок» виконав науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на розроблення та впровадження галузевої бази нормативних документів, створення інформаційно-аналітичної системи Національного центру управління телекомунікаційними мережами.

Упродовж трьох останніх років підприємство мало фінансову стабільність. Навіть в умовах жорстких карантинних обмежень фінансовий план 2020 року було перевиконано майже вдвічі. Повністю виконували умови колективного договору.

Проте нині, попри стратегічне значення ПрАТ «Діпрозв’язок» для економіки і безпеки держави, щодо товариства Адміністрація Держспецзв’язку вчиняє дії, які дестабілізують і блокують діяльність інституту. Маємо підстави вважати, що все це спрямовано на розвал підприємства, використання його майна (цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 3) з корисливою метою.

У серпні 2020 року голова Держспецзв’язку підполковник Юрій Щиголь в розмові з директором інституту Петром Ковальовим доручив йому забезпечити участь ПрАТ «Діпрозв’язок» у тендері на виконання проєкту «Реконструкція магістрального кабелю зв’язку української ділянки магістрального аміакопроводу Тольятті — Одеса шляхом прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) від сателітного поста секціонування — 8А5 Троїцького району Луганської області до ЦПУ міста Одеси».

16 жовтня 2020 року за рішенням тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак» як замовника торгів на етапі кваліфікації неправомірно було відхилено пропозицію одного з учасників тендера ТОВ «ХоумНет», який на аукціоні запропонував найнижчу ціну. ПрАТ «Діпрозв’язок» визначили (ми вважаємо, призначили) переможцем тендера на розроблення цього проєкту й запропонували підписати договір на виконання проєктних робіт.

Однак під час уточнення положень проєкту договору було виявлено некоректно і протизаконно поставлені замовником завдання проєктантові: відповідно до обов’язків замовника, визначених Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» та нормативними документами у галузі будівництва (ДСТУ Б В.2.4-9:2014, ДБН А.2.2-3-2014), перед початком проєктування ВОЛЗ як одного з об’єктів магістрального аміакопроводу замовник має надати проєктантові землевпорядкувальні документи на охоронну зону вздовж аміакопроводу з визначенням обмежень забудови земельних ділянок власниками або користувачами цих ділянок, матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування компенсації в разі знесення на їхніх територіях будинків, споруд, зелених насаджень.

У замовника землевпоряджувальних документів на охоронну зону вздовж аміакопроводу не було. Тому не властиві проєктантові ВОЛЗ завдання і доручення щодо вирішення питань погодження із землевласниками траси ВОЛЗ загрожували невиконанням усього обсягу проєктних робіт. Вони ставали приводом до накладання замовником штрафних санкцій на ПрАТ «Діпрозв’язок», передбачених умовами договору підряду. А це призвело б до подальшого банкрутства нашого підприємства.

Тому з огляду на очевидні ризики для товариства Петро Ковальов відмовився від підписання договору підряду попри вимогу голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя. Зрештою 25 листопада 2020 року рішенням тендерного комітету ДП «Укрхімтрансаміак» було скасовано закупівлю, бо не було в ній потреби, а також «робіт і послуг із зазначеними в тендерній документації вимогами».

Після відмови від підписання вкрай невигідного для підприємства договору підряду з ДП «Укрхімтрансаміак» Адміністрація Держспецзв’язку стала вживати якнайшвидших заходів для усунення від посади директора ПрАТ «Діпрозв’язок»: 15 грудня 2020-го надійшов наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 14 грудня 2020 року №810 «Про проведення внутрішнього аудиту» за підписом Юрія Щиголя. Цим наказом аудиторській групі Держспецзв’язку було доручено провести з 15 грудня 2020-го по 12 лютого 2021 року внутрішній аудит діяльності та заходів ПрАТ «Діпрозв’язок» за період з 1 січня 2017-го по 30 вересня 2020 року, а директора ПрАТ «Діпрозв’язок» Петра Ковальова безпідставно відсторонено від виконання службових обов’язків на період проведення внутрішнього аудиту.

У межах цього аудиту члени аудиторської групи вимагають від ПрАТ «Діпрозв’язок» інформацію та документи, яких не охоплює його програма. Про це свідчать письмові запити та конкретні дії окремих членів аудиторської групи, зусилля яких спрямовані на отримання оригіналів документів на земельну ділянку, права власності на будівлю інституту, яка належить ПрАТ «Діпрозв’язок», і результати оцінки будівлі 2019 року.

Термін внутрішнього аудиту безпідставно подовжено до 2 квітня 2021 року. Тож колектив інституту має обґрунтовані підстави вважати, що внутрішній аудит, який упереджено проводять у ПрАТ «Діпрозв’язок», відбувається не для визначення можливих ризиків, які можуть негативно впливати на підсумки діяльності підприємства та надання рекомендації щодо підвищення ефективності управління його діяльністю, а щоб усунути директора. Адже його позиція, яку підтримує колектив, суперечить намірам та меті Адміністрації Держспецзв’язку.

Представники адміністрації неодноразово висловлювали думку про відчуження в інтересах третіх осіб нерухомості (цілісного майнового комплексу), яка належить колективу ПрАТ «Діпрозв’язок». За цим стоїть доля інституту та його колективу.

До речі, яскравим прикладом подібних дій Адміністрації Держспецзв’язку 2009 року може слугувати історія колишнього державного підприємства «Український науково-дослідний інститут зв’язку», будівлю якого на вулиці Солом’янській, 13 відібрали, а інститут довели до банкрутства. За цією адресою нині... Адміністрація Держспецзв’язку.

На черзі — доведення до кризи Держспецзв’язком іншого підприємства — Одеського науково-дослідного інституту зв’язку.

Питання збереження та підтримки ПрАТ «Діпрозв’язок» стратегічне для держави. Адже розвиток електронних комунікацій, згідно з нещодавно ухваленим Законом України «Про електронні комунікації», має ґрунтуватися на підсумках системних досліджень, бути технічно та економічно обґрунтованим, його слід здійснювати за професійно розробленою проєктно-кошторисною документацією, яка пройшла державну експертизу. А це може виконати лише наш інститут, який, попри кризові умови сьогодення, постійно нарощує науковий і виробничий потенціал шляхом залучення до виконаня окремих робіт науковців і фахівців з інших науково-технічних організацій, експлуатаційних підприємств, виробників технічних засобів.

ПрАТ «Діпрозв’язок» підвищує технічний рівень фахівців, модернізує технічну базу. Він має наукові напрацювання на ініціативній основі, забезпечує готовність до розв’язання проблем галузі, що гарантуватиме безпеку та обороноздатність держави, цілеспрямоване й ефективне використання державних коштів на закупівлю технічних засобів, інтеграцію, розвиток та оптимальне використання ресурсів телекомунікаційних мереж України.

ТОЧКА ЗОРУ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ

Щоб бути об’єктивним у подачі матеріалу про конфлікт ПрАТ «Діпрозв’язок», ми вирішили поставити кілька запитань Адміністрації Держспецзв’язку, яка здійснює управління корпоративними правами держави щодо ПрАТ. Нас цікавило таке.

1. На якій підставі трудовий колектив «Діпрозв’язку» вважає, що Адміністрація Держспецзв’язку «вчиняє дії, які дестабілізують і блокують діяльність інституту»?

2. Наскільки законне відсторонення від посади директора інституту Петра Ковальова на час проведення групою Держспецзв’язку внутрішнього аудиту діяльності та заходів ПрАТ «Діпрозв’язок»?

3. Чому члени аудиторської групи вимагають від ПрАТ «Діпрозв’язок» інформацію та документи, яких, на думку колективу, не охоплює програма внутрішнього аудиту?

Ось яку відповідь голови Служби Юрія Щиголя ми отримали. Текст подаємо дослівно і без скорочень:

«Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за результатами опрацювання інформаційного запиту газети «Урядовий кур’єр» повідомляє про таке.

Приватне акціонерне товариство «Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «ДІПРОЗВ’ЯЗОК» (далі товариство) є господарським товариством державного сектору економіки та має статус державного акціонерного товариства, утвореного у процесі перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій якого належать державі.

Управління корпоративними правами держави щодо товариства здійснює Адміністрація Держспецзв’язку, якій ці повноваження надані актом уряду.

Адміністрація Держспецзв’язку здійснює управління товариством відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про управління об’єктами державної власності».

Відповідно до статуту товариства, вищим органом товариства, що здійснює функції з управління корпоративними правами держави у товаристві (єдиним акціонером), є Адміністрація Держспецзв’язку. Статутом передбачено, що під час проведення внутрішніх аудитів, службових перевірок чи перевірок фінансово-господарської діяльності товариства вищий орган має право відсторонювати директора від виконання службових обов’язків з управління товариством і призначати (покладати обов’язки) на цей час виконувача обов’язків директора. На час відсторонення від роботи за директором зберігається заробітна плата.

Аудит товариства проводить аудиторська група відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1001».

Ярослав МИХНОВСЬКИЙ,
голова профкомітету ПрАТ «Український інститут із проектування
та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок»
(за дорученням трудового колективу)