ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

13 березня 2020 року м. Київ № 79

Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України,
зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 179
на проміжних виборах народного депутата України
15 березня 2020 року

 

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України (далі — кандидат у депутати) в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування подати до політичної партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Копії вказаних звітів не пізніше наступного дня після їх отримання надсилаються окружною виборчою комісією Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

За інформацією, одержаною від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179, у встановлені частиною шостою статті 49 Закону терміни, до неї не подано проміжні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зазначених у додатку до цієї постанови.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 61 Закону в разі порушення визначених частиною шостою статті 49 Закону термінів подання до відповідної окружної виборчої комісії розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидату в депутати оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату в депутати приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 30, частиною шостою статті 49, частиною дев’ятою статті 50, частиною першою, пунктом 7 частини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, зазначеним у додатку, за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду.

2. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» та довести до відома кандидатів у народні депутати України, вказаних у додатку, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії В. ПЛУКАР

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 13 березня 2020 року № 79

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України,
зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 179
на проміжних виборах народного депутата України
15 березня 2020 року,
яким оголошено попередження за порушення розпорядниками поточних рахунків їх виборчих фондів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 179 проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду

 

Агеєва Євгенія Вікторівна,

Бебик Валерій Михайлович,

Голтвянський Олег Миколайович,

Горба Віталій Вячеславович,

Гурець Вячеслав Віталійович,

Захаров Валентин Євгенович,

Ільєнко Віктор Анатолійович,

Кирпичев Каміль Хусяінович,

Князева Анна Володимирівна,

Кононенко Олена Миколаївна,

Кошулько Сергій Саввич,

Куруч Ярослав Володимирович,

Лазуренко Тетяна Вікторівна,

Леоненко Ігор Володимирович,

Оксень Кирило Ігорович,

Палієва Олена Володимирівна,

Пристай Олексій Романович,

Світлична Яна Олексіївна,

Сергієнко Лариса Василівна,

Скоморощенко Олена Миколаївна,

Хархаліс Галина Василівна,

Шейбут Денис Вікторович.

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА