ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

16.09.2013р.     м. Київ     № 365

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2013 р.
за № 1592/24124

 

 Про порядок надходження коштів в іноземній валюті
на поточні рахунки фізичних осіб в межах України

Відповідно до вимог статей 7, 25, 44 Закону України «Про Національний банк України» та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 любтого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.

Зазначена вимога не поширюється на операції:

із зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;

з казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;

з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;

з валютою, одержаною в порядку спадкування;

за договорами дарування;

з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

2. Зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не дозволяється.

Уповноважений банк зобов’язаний здійснити продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зарахувати гривневий еквівалент від продажу іноземної валюти на поточний рахунок в національній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента).

3. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

4. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) привести нормативно-правові акти щодо використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб у відповідність до цієї постанови протягом трьох місяців з дня її офіційного опублікування.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова            І. В. Соркін