КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 квітня 2023 р.
№ 312-р
Київ

Про схвалення Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023—2025 роках

1. Схвалити Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року (далі — Стратегія), що додається.

2. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2023—2025 роках Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити:

виконання завдань та заходів операційного плану, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок і в межах коштів державного та місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, а також інших, не заборонених законодавством джерел фінансування;

подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інформації про стан виконання завдань та заходів зазначеного операційного плану за формою, встановленою Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для оцінки стану реалізації Стратегії.

4. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій подавати щороку до 1 червня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання завдань та заходів з реалізації Стратегії.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1364 “Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 88, ст. 5680).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додатки, що додаються: