ПОВІДОМЛЕННЯ

Про скасування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників  незалежно від країни походження та експорту

ВідповіднодоЗаконуУкраїни "ПрозастосуванняспеціальнихзаходівщодоімпортувУкраїну" (далі - Закон) Міжвідомчакомісіязміжнародноїторгівлі (далі - Комісія) розглянулаподаніМіністерствомекономічногорозвиткуіторгівліУкраїниматеріалипровідповідністьнаціональнимінтересамдіїспеціальнихзаходівщодоімпортувУкраїнусірниківнезалежновідкраїнипоходженнятаекспорту.

За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісія встановила, що продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників незалежно від країни походження та експорту суперечить національним інтересам України.

Враховуючи викладене, Комісія відповідно до статті 19 Закону вирішила скасувати дію спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників незалежно від країни походження та експорту, застосованих рішенням Комісії від 29.09.2009 № СП - 215/2009/4402-25 та продовжених рішенням Комісії від 05.11.2012 № СП-285/2012/4423-08.

Рішення Комісії від 27.11.2012 № СП-286/2012/4423-08 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі