Закон України

Про весення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України»Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX, від 3 березня 2022 року № 2118-IX, від 15 березня 2022 року № 2120-IX і № 2135-IX, від 21 квітня 2022 року № 2218-IX, від 31 травня 2022 року № 2280-IX і № 2290-IX, від 9 липня 2022 року № 2385-IX, від 29 липня 2022 року № 2481-IX, від 15 серпня 2022 року № 2517-IX, від 30 серпня 2022 року № 2549-IX, від 21 вересня 2022 року № 2619-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «2.650.147.612,8» та «2.226.271.954,6» замінити відповідно цифрами «3.037.013.112,9» та «2.613.137.454,7»;

в абзаці шостому цифри «1.110.369.817,3» та «1.012.603.106» замінити відповідно цифрами «1.497.235.317,4» та «1.399.468.606,1».

2. У статті 5цифри «3.646.896.972,9» замінити цифрами «4.033.762.473».

3. Розділ»Прикінцеві положення» доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Установити, що на кінець 2022 року, як виняток з положень частини дванадцятоїстатті 23 та частин першоїі другоїстатті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за окремими субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, наданими з державного бюджету у 2021 році (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2311700, 2411030, 2511240, 2761230, 2911050, 2911060, 3121120, 3411220, 3511100, 3511210), та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3131310, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення».

4. Внести зміни до додатків № 2, № 3, № 4та № 8до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 жовтня 2022 року
№ 2675-IXДОДАТКИ №№ 1-4ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»