НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

10.01.2013                                                    м. Київ                                                                      4

Про визнання такими, що втратили чинність,  деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України

ВідповіднодозаконівУкраїни "Проелектроенергетику", "Проприроднімонополії" таУказуПрезидентаУкраїнивід23 листопада 2011 року№ 1059 "ПроНаціональнукомісію, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики" Національнакомісія, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України:

від 25 грудня 2012 року № 1455. "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКР";

від 02 липня 2003 року № 652 "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 №1455";

від 23 лютого 2004 року № 167 "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких  встановлюються НКРЕ, від 25.12.2002 №1455";

від 30 квітня 2004 року № 434 "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ";

від 29 червня 2006 року № 865 "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ";

від 15жовтня 2009 року №1191 "Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ";

Голова Комісії   С. Тітенко