НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

04.10.2012                                                      Київ                                                            № 1259

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2012 за № 1827/22139

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.11.2005 № 1044

ВідповіднодоЗаконуУкраїни "Проелектроенергетику", УказуПрезидентаУкраїнивід 23 листопада 2011 року № 1059 "ПроНаціональнукомісію, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики" Національнакомісія, щоздійснюєдержавнерегулюванняусферіенергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнатитакою, щовтратилачинність, постановуНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетикиУкраїнивід 23 листопада 2005 року № 1044 "ПрозатвердженняформзвітностіНКРЕ", зареєстрованувМіністерствіюстиціїУкраїни 27 лютого 2006 рокуза № 179/12053 (зізмінами).

2. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних підрозділів в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановами НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення" та від 04 жовтня 2012 року № 1258 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення".

в.о. Голови Комісії    О.РОГОЗІН