ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2014 р.     м. Київ     № 265

                                                                                  

Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 41 Закону України “Про вибори Президента України”, статті 48 Закону України “Про вибори народних депутатів України” та з метою удосконалення порядку відкриття та закриття банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 17 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), такі зміни:

пункт 17.8 після слів “Центральну виборчу комісію” доповнити словами “,окружну виборчу комісію”;

в абзаці першому пункту 17.10 слово “оприлюднення” замінити словом “оголошення”.

2. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець  В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова   С. І. Кубів