НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

10.01.2014                                                         Київ                                                                           № 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2014 р. за № 65/24842

Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів  суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики

Відповідно до статті 13 Закону України „Про природні монополії”, Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” та від 12 березня 2013 року № 128 „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Унести до розділу ІІ Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753, такі зміни:

 1) у формулі (1) пункту 2.2 цифри „120” замінити цифрами „160”;

 2) в абзаці першому та у формулі (2) пункту 2.8 цифри „30” замінити цифрами „40”.

 2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови Комісії  О. Рогозін