НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА

30.01.2014                                                   м. Київ                                                                            № 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13.02. 2014 р. за № 293/25070

Про внесення змін до постанови Про внесення змін до постанови  Національної комісії регулювання електроенергетики  України від 26 квітня 2006 року № 540

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про теплопостачання», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Заголовок та пункт 1 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 574/12448, після слова «теплоелектроцентралях» доповнити словами «, ТЕС, АЕС, когенераційних установках».

 2. У заголовку, тексті Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 574/12448, та додатках до них після слова «теплоелектроцентралі» у всіх відмінках доповнити словами «, ТЕС, АЕС, когенераційні установки» у відповідних відмінках.

 3. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії   С. Тітенко