ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України«Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «2.648.147.612,8» та «2.224.271.954,6» замінити відповідно цифрами «2.650.147.612,8» та «2.226.271.954,6»;

в абзаці шостому цифри «1.108.369.817,3» та «1.010.603.106» замінити відповідно цифрами «1.110.369.817,3» та «1.012.603.106».

2. У статті 5цифри "3.644.896.972,9" замінити цифрами "3.646.896.972,9".

3. Статтю 38викласти в такій редакції:

«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 24-2Бюджетного кодексу України, до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

4. Внести зміни до додатків № 2та № 3до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У підпункті «б» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) слова «соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.

Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 вересня 2022 року
№ 2619-IX

ДОДАТКИ №№ 1, 2ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»