ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питаньВерховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 3 листопада 2022 року № 2710-IX(із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2023 року № 2953-IX, від 21 березня 2023 року № 2992-IX та від 29 червня 2023 року № 3166-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці другому цифри "1.390.385.786", "1.233.790.794,1" та "156.594.991,9" замінити відповідно цифрами "1.416.448.786", "1.253.883.794,1" та "162.564.991,9";

в абзаці третьому цифри "3.075.879.922,4", "2.783.389.517,5" та "292.490.404,9" замінити відповідно цифрами "3.392.956.975,8", "3.094.496.570,9" та "298.460.404,9";

в абзаці четвертому цифри "17.513.465,2" та "13.955.383,4" замінити відповідно цифрами "17.863.465,2" та "14.305.383,4";

в абзаці шостому цифри "1.719.686.961,9" та "1.543.924.363,6" замінити відповідно цифрами "2.010.351.015,3" та "1.834.588.417".

2. У статті 5цифри "6.197.105.268,2" замінити цифрами "6.109.818.830,4".

3. Абзац другий статті 10 після слів "надходження від Європейського Союзу" доповнити словами "(крім надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на підтримку швидкого відновлення України відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України")".

4. Статтю 11доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) надходження в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на підтримку швидкого відновлення України відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України".

5. Статтю 14доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22) реалізацію програм та заходів у рамках впровадження програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на підтримку швидкого відновлення України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону)".

6. Частину четверту статті 29 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації, поточний ремонт) закладів охорони здоров’я для забезпечення надання медичної та реабілітаційної допомоги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

7. Доповнити статтею 38 такого змісту:

"Стаття 38. Дозволити Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини четвертоїстатті 13 і частини другоїстатті 57 Бюджетного кодексу України, спрямувати залишки коштів станом на 1 січня 2023 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр України, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 1 вересня 2023 року, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання".

8. Розділ«Прикінцеві положення» доповнити пунктами 14 і 15 такого змісту:

"14. Установити, що у 2023 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України. Такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань.

15. Установити, що на кінець 2023 року, як виняток з положень частини дванадцятоїстатті 23 та частин першоїі другоїстатті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, наданою з державного бюджету у 2023 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3121440, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення".

9. Внести зміни до додатків №№ 1-4та № 6до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" відповідно до додатків №№ 1-5 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Доручити Кабінету Міністрів України на період дії воєнного стану в Україні при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні і реабілітаційні послуги, які включають у тому числі посилене п’ятиразове харчування під час проходження реабілітації в лікувальних і реабілітаційних закладах, для всіх військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво), пов’язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, опрацювати питання застосування підвищуючого коефіцієнта, що є не меншим за 3,0.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 жовтня 2023 року
№ 3415-IX

 

ДОДАТКИ №№ 1-5 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2023 РІК» ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА ВИРІШЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПИТАНЬ»