КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 червня 2023 р.
№ 509-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2023 і 2024 роки щодо реалізації другого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року

1. Затвердити план заходів на 2023 і 2024 роки щодо реалізації другого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським військовим (державним) адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, і подати інформацію про стан його виконання Міністерству молоді та спорту до 14 березня 2025 р. для її узагальнення і подання до 14 квітня 2025 р. Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

План заходів, що додається: