ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення
походженням із Киргизької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 23.06.2015 № АД-330/2015/4442-06 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки.

На вимогу ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» рішенням Комісії від 24.07.2020 № АД-457/2020/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд).

Період дослідження: 01.01.2015 — 31.12.2019.

Період перегляду: 01.01.2019 — 31.12.2019.

У рамках проведення перегляду жоден киргизький виробник чи експортер товару не виявив бажання співпрацювати з Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) та не зареєструвався заінтересованою стороною перегляду.

Ураховуючи вказане, Мінекономіки провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

Відповідно до вимог Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки матеріали та звіт про результати проведення перегляду та встановила:

ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» є належним національним товаровиробником;

рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для запобігання демпінговому імпорту та заподіянню ним шкоди національному товаровиробнику;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12 і 19 Закону Комісія прийняла рішення № АД-505/2021/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. Завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії 24.07.2020 № АД-457/2020/4411-03.

2. Продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23.06.2015 № АД-330/2015/4442-06.

Рішення Комісії від 27.08.2021 № АД-505/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі