Як краще знизити енергоспоживання та раціонально використовувати наявні ресурси? Як налагодити розумну економію у всіх сферах енергоспоживання? Ці питання сьогодні є викликами часу. На Дніпропетровщині  діє Регіональна програма енергозбереження на 2010—2015 роки, в рамках якої реалізується комплекс заходів зі зниження енергоспоживання та економії ресурсів. Також у Дніпропетровську розпочали створення обласної ефективної системи енергоменеджменту і впровадження відповідних передових технологій.

 Днями для спеціалістів міст і районів області, відповідальних за питання енергозбереження та енергоефективності, в Дніпропетровській обласній раді проводилися тренінги «Вступ до енергетичного менеджменту в муніципалітетах». Відбулися ці навчання за підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ), Асоціації енергоефективних міст України та Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

«Сьогодні стратегічною лінією державної політики розвитку економіки та соціальної сфери стає підвищення енергозбереження, що дає високу економічну ефективність. Впровадження такої політики є неможливим без наявності фахівців у сфері енергозбереження, які можуть розробляти та впроваджувати напрями розвитку суспільства та економіки, спрямовані на стабілізацію та зменшення споживання енергії. Тому система підготовки інженерно-технічних та управлінських кадрів повинна бути орієнтована на такий розвиток енергетики, який забезпечить оптимальні обсяги генерації, розподілу та споживання енергії. Оскільки основна частина всіх енергоресурсів країни споживається на територіях міст, сіл і селищ, органи місцевого самоврядування повинні відігравати більш значущу роль у забезпеченні стабільного енергетичного розвитку Дніпропетровської області», — вважає голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

 Тож на тренінгу взялися показати, як саме територіальні громади можуть впливати на енергетичну політику споживання енергії та викиди парникових газів шляхом впровадження енергоменеджменту. Адже завдяки цій системі можна досягти скорочення витрат на 40%. В енергетичному менеджменті діють п’ять  основних принципів ефективного використання енергії: оптимізація, модернізація, енергетичні витрати, мотивація та підвищення інформованості. І поряд із вживанням заходів, що сприяють енергетичній ефективності, важливо проводити й агітаційну роботу, демонструючи шляхи раціонального задоволення зростаючого попиту на енергію.

  Учасників тренінгу, як повідомляє відділ з питань зв’язків з громадськістю та пресою Дніпропетровської обласної ради, ознайомили із ключовими факторами застосування енергозберігаючих технологій в плануванні розвитку місцевих органів самоврядування, перевагами і недоліками застосування нетрадиційних, відновлювальних джерел енергії та місцевих видів палива.  Енергоменеджерам знадобляться базові знання з основ моніторингу,  методів збирання та оцінки даних, шляхів розробки концепції енергетичної санації будівель, постановки завдання та визначення пріоритетів, а також вироблення стратегії для підвищення енергоефективності.

А загалом ефективним результатом енергоменеджменту має стати підвищення життєвого рівня та конкурентоспроможності громад, модернізація інфраструктури та обладнання, стимулювання місцевої економіки на Дніпропетровщині.