Працюю викладачем у дитячій школі мистецтв. Педагогічний стаж - 11 років. Результат останньої атестації - "Спеціаліст дев'ятої категорії". В червні 2010 року я отримала диплом про завершену вищу профільну освіту. А отже нині мій стаж роботи, освіта, професійна діяльність та досягнення відповідають кваліфікаційному званню "Спеціаліст першої категорії". Із цим згоден директор нашої школи. Проте присвоїти мені на позачерговій атестації першу кваліфікаційну категорію, минаючи другу, він відмовляється.

У Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників нічого не зазначено щодо обов'язковості дотримання черговості при присвоєнні кваліфікаційних категорій. Прошу роз'яснити, чи все ж таки можна присвоїти мені першу кваліфікаційну категорію, минаючи другу, якщо я виконала для цього усе необхідне?

Алла ГОЛОВЕНКО,
м. Київ

Ірина БУДЕННА,
заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти:

- Пунктом 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і нау??ки від 6 жовтня 2010 року N 930, встановлено, що працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії "Спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "Спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "Спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.

Цей пункт передбачає можливість атестуватися на одну з кваліфікаційних категорій без додержання послідовності її присвоєння працівникам, які мали неповну або базову вищу освіту, тривалий час працювали на педагогічних посадах та отримали повну вищу педагогічну освіту.

Тобто, якщо працівник до отримання повної вищої освіти працював на посаді 8 і більше років, він може одразу атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії" відповідно до правил, встановлених пунктом 4.8 Типового положення. При цьому критерієм для присвоєння категорії має бути не лише термін роботи на педагогічній посаді, а й відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3-4.6 Типового положення.

Правила, встановлені пунктом 4.7 щодо послідовності присвоєння кваліфікаційних категорій, не розповсюджуються на випадки присвоєння кваліфікаційних категорій працівникам, які тривалий час працювали на педагогічних посадах та підвищили освітньо-кваліфікаційний рівень.