КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 грудня 2013 р.
№ 1032-
р
Київ

Про затвердження проекту та титулу будови “Уточнення проекту першої черги
ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання  та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування”

1. ЗатвердитиподанийМіністерствоменергетикитавугільноїпромисловостіпроектУточненняпроектупершоїчергиГАЕСускладітрьохагрегатів, включаючизаходипопідвищеннюнадійностітабезпекигідротехнічнихспоруд, основногогідросиловогообладнаннятагідромеханічногообладнанняДністровськоїГАЕС. Коригування”, розроблений ПАТ “Укргідропроект” та рекомендований до затвердження державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:

тривалість завершення будівництва, місяців

— 36

проектна потужність у генераторному режимі, МВт 

— 972

проектна потужність у насосному режимі, МВт 

— 1263

загальна кошторисна вартість, тис. гривень 

— 10 925 986,886

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 5 413 423,228

устатковання, меблів та інвентарю 

— 2 998 959,169

пусконалагоджувальних робіт 

— 46 474,882

інші витрати 

— 2 467 129,607

вартість виконаних робіт станом на 1 січня
2013 р., тис. гривень 

— 5 021 126,859

крім того: 

 

дольова участь у фінансуванні будівництва:

 

газопроводів Сокирянського району

— 4 424,941

пожежного депо (на придбання спецтехніки і будівництво житла для пожежників)

— 1 840,76

споруд господарсько-питного водозабезпечення та теплозабезпечення (електроопалення)
м. Новодністровська і об’єктів соціального призначення м. Новодністровська і Сокирянського району Чернівецької області

— 232 430,186

транспортні засоби та механізми, необхідні для забезпечення функціонування Дністровської ГАЕС

— 10 600,554

профінансовано станом на 1 січня 2013 р. із загальної кошторисної вартості за дольовою участю: 

— 107 265,701

об’єкти виробничого призначення

 

проектна потужність у генераторному режимі, МВт 

— 972 

проектна потужність у насосному режимі, МВт 

— 1263 

кошторисна вартість, тис. гривень 

— 10 852 184,008

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 5 360 795,249

устатковання, меблів та інвентарю 

— 2 995 593,186

пусконалагоджувальних робіт 

— 46 474,882

інші витрати 

— 2 449 320,691

вартість виконаних робіт станом на 1 січня
2013 р., тис. гривень 

— 5 010 518,742

з них: 

 

пусковий комплекс № 1 

 

проектна потужність у генераторному режимі, МВт 

— 324 

проектна потужність у насосному режимі, МВт 

— 421 

кошторисна вартість, тис. гривень 

— 2 288 132,274

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 1 199 160,207

устатковання, меблів та інвентарю 

— 505 813,631

пусконалагоджувальних робіт 

— 11 732,745

інші витрати 

— 571 425,691

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень 

— 2 288 132,274

пусковий комплекс № 2 

 

проектна потужність у генераторному режимі, МВт 

— 324

проектна потужність у насосному режимі, МВт 

— 421

кошторисна вартість, тис. гривень 

&‐ 5 735 103,858

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 3 195 856,014

устатковання, меблів та інвентарю 

— 1 258 742,248

пусконалагоджувальних робіт 

— 22 940,296

інші витрати 

— 1 257 565,3

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень 

— 2 427 520,972

пусковий комплекс № 3

 

проектна потужність у генераторному режимі, МВт 

— 324 

проектна потужність у насосному режимі, МВт 

— 421 

кошторисна вартість, тис. гривень 

— 2 760 575,368

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 910 565,251

устатковання, меблів та інвентарю 

— 1 231 037,307

пусконалагоджувальних робіт 

— 11 801,841

інші витрати 

— 607 170,969

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень  

— 294 865,496

пусковий комплекс № 4 (заходи безпеки незавершених будівництвом об’єктів)

 

кошторисна вартість, тис. гривень 

— 68 372,508

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт 

— 55 213,777

інші витрати

— 13 158,731

об’єкти невиробничого призначення

 

пусковий комплекс № 5 (дитячий оздоровчий табір)

 

кошторисна вартість, тис. гривень  

— 3 285,305 

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт  

— 1 628,233 

устатковання, меблів та інвентарю 

— 307,538 

інші витрати  

— 1 349,534 

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень   

— 3 285,305

житловий будинок

 

кошторисна вартість, тис. гривень  

— 70 517,573

у тому числі:

 

будівельно-монтажних робіт  

— 50 999,746

устатковання, меблів та інвентарю  

— 3 058,445

інші витрати  

— 16 459,382

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень   

— 7 322,812

із кошторисної вартості житлового будівництва за пусковими комплексами: 

 

пусковий комплекс № 6

 

кошторисна вартість, тис. гривень  

— 37 552,272

у тому числі:

 

будівельно-монтажних робіт  

— 26 409,18

устатковання, меблів та інвентарю  

— 1 975,46

інші витрати  

— 9 167,632

вартість виконаних робіт станом на 1 січня 2013 р., тис. гривень   

— 7 322,812

пусковий комплекс № 7

 

кошторисна вартість, тис. гривень  

— 32 965,301

у тому числі: 

 

будівельно-монтажних робіт  

— 24 590,566

устатковання, меблів та інвентарю  

— 1 082,985

інші витрати  

— 7 291,75

2. Затвердити титул будови “Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування”, будівництво якої розпочалося в 1983 році, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2266 “Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови “Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС”.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

 

Повний текст постанови читайте тут: