Ректор Національного університету
харчових технологій, професор  
Сергій ІВАНОВ

Наприкінці травня в нашій країні вперше за роки незалежності відбувся представницький міжнародний науковий форум: Другий Північно- та східноєвропейський конгрес з харчової науки (NEEFood-2013), учасниками якого стали понад 500 науковців із 18 країн.

Право приймати форум Європейська фундація з харчової науки надала провідному українському вишу — Національному університету харчових технологій, враховуючи його високий статус та авторитет у міжнародних наукових колах.

Чим сьогодні живе один із найстаріших вишів країни, розповів його ректор професор Сергій ІВАНОВ.

130 років досвіду

— Сергію Віталійовичу, очолюваний вами університет має поважну історію, його здобутки вражають, він широковідомий далеко за межами України. Чим сьогодні живе альма-матер керівників більшості українських підприємств харчової галузі?

— Це потужний навчально-науковий комплекс, де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра, за 215 освітніми програмами для багатьох галузей промисловості. До його складу входять 12 факультетів, 8 регіональних навчально-наукових центрів, 2 інститути післядипломної освіти та 13 технікумів і коледжів, розташованих у різних містах України.

Історія університету налічує майже 130 років. Розпочалася вона 1884-го, коли при Смілянському рафінадному заводі було відкрито технічні класи — перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Вони стали базою для створення в Києві інституту цукрової промисловості.

За роки існування він не одноразово змінював назву, значно розширив напрями і спеціальності підготовки і став авторитетним не лише на території колишнього СРСР, а й за кордоном. Нині це навчальний заклад, у якому створено замкнений цикл доуніверситетської, ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців.

— Історія вишу розпочалася з відкриття кількох технічних класів, нині абітурієнти можуть обирати із 215 освітніх програм. Що саме пропонує виш сьогоднішнім абітурієнтам? 

— Якісну конкурентоспроможну освіту на будь-який смак. Плідну наукову діяльність, можливість обмінюватися досвідом з іноземними колегами, цікаве, яскраве й насичене студентське життя. Фахівці університету вже неодноразово виступали ініціаторами започаткування навчання за абсолютно новими, але актуальними, затребуваними спеціальностями. Тож у наших вступників надзвичайно великий вибір і гарантоване майбутнє. Фахівцям, які працюють на підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції, харчової, фармацевтичної галузі не страшні жодні кризи, бо, як не крути, а їсти й лікуватися людство буде завжди.

Фахівців, які займаються розробленням, упровадженням та контролем за дотриманням технологій у нашому університеті готують на факультетах бродильних, консервних і цукрових виробництв; хлібопекарських і кондитерських виробництв, технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів.

А де є виробництво, там, безумовно, потрібне відповідне обладнання. Його розробленням, налагодженням, обслуговуванням займаються випускники факультету інженерної механіки та пакувальної техніки. У процесі навчання вони опановують найсучасніші комп’ютерні програми, займаються 3D-моделюванням, тому здатні розв’язувати найскладніші завдання на виробництві.

 

Випускники, отримуючи один диплом, фактично отримують три вищі освіти. Фото надано прес-службою НУХТ

Синтез кількох наук

— Нині управлінців готує багато вітчизняних вишів. Які новації може запропонувати Національний університет харчових технологій?

— Загальновизнана школа з автоматизації процесів управління — наш факультет автоматизації і комп’ютерних систем. Саме його фахівці одними з перших в Україні  почали широко вивчати і впроваджувати у виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації, зокрема промислові контролери. Навчальні лабораторії кафедр факультету обладнано технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Open System, Овен, Мікрол, Тера тощо.

У межах напряму підготовки «Комп’ютерні науки» з 2011 року ми почали навчання за магістерською програмою «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Ця спеціальність передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

— Чи готуєте фахівців, які б опікувались охороною навколишнього середовища?

— Так, фахівців-екологів. Їхнє навчання здійснюється на факультеті біотехнології та екологічного контролю. Ми були першими в Україні, хто ліцензував та акредитував магістерську програму «Екологічний контроль та аудит». Магістри, які навчаються за цією спеціальністю, здобувають необхідні знання з управління охороною навколишнього природного середовища і забезпечення раціонального природокористування.

Розвиток екологічного аудиту в нашій країні є необхідним кроком для інтеграції національних і міжнародних стандартів в умовах сучасного соціально-економічного розвитку. Із 2012—2013 навчального року викладання за програмою «Екологічний контроль та аудит» відбувається англійською мовою.

А нашій школі біотехнологів уже понад 50 років, тут ми теж були першовідкривачами. «Біотехнологія» — напрям універсальний, оскільки це результат синтезу біологічних, хімічних та технічних наук. Випускники, отримуючи один диплом, фактично здобувають три вищі освіти: біологічну, хімічну та інженерну. Тож можуть працювати не лише на промислових підприємствах, а й у науково-дослідних і проектних інститутах, у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях, санепідемстанціях, центрах із сертифікації продукції, комерційних фірмах, проектних організаціях, вищих та середніх навчальних закладах тощо.

— Останнім часом роботодавці дедалі частіше скаржаться, що на ринку не вистачає фахівців з енергетики.

— На нашому факультеті енергетики і енергоменеджменту здійснюється підготовка фахівців за п’ятьма спеціальностями, випускники яких дуже затребувані на ринку праці.

І куди ж без управлінських, планових, економічних та фінансових служб. Широкий спектр відповідних фахівців уже понад 80 років готують в нашому виші. Нині це факультети економіки і менеджменту та обліку, фінансів і підприємницької діяльності. Їхні випускники працюють як на великих підприємствах, так і у приватному бізнесі чи світовому банку.

Від теорії до практики

— Які факультети відкривали останнім часом?

— Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи. Їх було створено лише два роки тому, але вони вже стали потужними структурами, які популярні не тільки серед абітурієнтів, а й серед роботодавців. Їх створення було продиктоване вимогами часу.

Туризм, готельний та ресторанний бізнес у всьому світі (й наша країна не виняток) розвиваються швидкими темпами й потребують фахівців високої кваліфікації. Ми ці запити здатні забезпечити. На факультеті лише з початку цього року відкрито три нові навчальні лабораторії, оснащені надсучасною технікою від провідних світових і вітчизняних виробників. Тож наші студенти не просто вивчають теорію, а на практиці опановують фахову майстерність та досконало володіють навичками роботи на будь-якому обладнанні.

Стосовно факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи, то завдання його випускників — формувати індуст?рію здорового харчування, створюючи продукти нового покоління. Адже сучасний споживач керується принципом: щоб не лише смачно, а й корисно та безпечно.

Крім того, постала ще одна проблема: фальсифікати. Сучасні хімічні речовини здатні надати продукту будь-якого смаку, кольору й аромату. Тому з цього року ми першими в Україні започаткували підготовку за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції». Її випускники здійснюватимуть комплексну експерт?ну, оцінку якості та безпеки сировини, контролюватимуть технологічний процес виробництва харчової продукції за критичними контрольними точками, оцінюватимуть якість і безпеку харчової продукції і видалятимуть із ринку фальсифікат і контрафакт.

 Авторитет наукових шкіл університету беззаперечний. Свідчення цього — отримання вишем права на проведення NEEFood-2013, два роки поспіль науковці університету стають лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

— Наука — невід’ємна складова діяльності університету. Ми кілька років упевнено утримуємо першість серед вишів країни з винахідницької діяльності. Тільки за перше півріччя цього року наші науковці отримали понад 150 патентів на винаходи та корисні моделі, зокрема понад половину — спільно зі студентами. На жаль, далеко не всі їх вдається впровадити у виробництво, хоч триває активна робота у цьому напрямі.

Високий рівень нашої наукової діяльності повсякчас підтверджують закордонні колеги. Низку досліджень науковці університету ведуть спільно з ними, зокрема за грантами Євросоюзу. У жовтні 2013 року на базі нашого університету вирішено провести черговий світовий колоквіум Інституту CEDIMES. Усе це дає нам право високо оцінювати статус університетської науки.

Звичайно, дуже приємно, що держава так само високо оцінює наші напрацювання: наші науковці справді стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 та 2012 роки. Але все це — лише початок.

Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Сергій ІВАНОВ. Народився у м. Конотоп Сумської області. Випускник хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного інституту.

Нині видатний учений-хімік, професор, доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Республіканської премії ім. М. Островського, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, президент Української асоціації вищих навчальних закладів та підприємств харчової промисловості (UkrUFoST), єдиний представник України у Світовій організації з харчової науки та технології (IUFoST).

p class= style=