Заступник директора Департаменту
оподаткування фізичних осіб
Державної податкової служби України
Сергій НАУМО
В

— Які основні вимоги складання декларації з податку на доходи фізичних осіб згідно  з Податковим  кодексом  України та які відмінності від попередніх правил в її заповненні?

— Відповідно зі змінами до Податкового кодексу (ПК) декларація з податку на доходи фізосіб відмінена 19 квітня цього року. Платники податку з фізосіб подавали її лише за січень—березень нинішнього року. Наразі єдиною звітністю для податкових агентів щодо податку на доходи фізосіб, яку вони зобов’язані відповідно до вимог Кодексу подавати до державних податкових інспекцій за місцем обліку, є податковий розрахунок форми 1-ДФ. Він існував ще за часів Закону України «Про податок з фізичних осіб». Значних змін у формі розрахунку не відбулося, термін подання залишився той же самий — раз на квартал впродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу. В ньому обов’язково зазначаються ознаки виплачених доходів, наданих податкових соціальних пільг, в цілому не змінився порядок заповнення розрахунку. Змінилися лише ознаки доходів, які мають відображатися податковими агентами в цьому документі. Якщо в старому податковому розрахунку було 66 ознак доходів, то на сьогодні їх визначено 78. Наприклад, раніше за ознакою «1» відображалася зарплата і виплати за цивільно-правовими угодами. Тепер же за ознакою «101» відображається зарплата, а за ознакою «102» —виплати з цивільно-правових угод.

— З якими питаннями платники податків звертаються до вас найбільше?

— Щодо відображення доходів за ознакою «133» та за ознакою «118». Ми отримуємо щоденно по 3-4 звернення на ці теми. Стосовно доходів, які виплачуються громадянам за ознакою «118» (кошти на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені), то у платників виникає питання, що сюди відображати. В ст. 165 ПК визначено, що кошти, про які своєчасно прозвітовано або які своєчасно повернуті з надміру отриманих, не включаються до складу оподаткованого доходу платника, а об’єктом оподаткування є кошти, які витрачені надміру, про які не прозвітовано або які отримані на відрядження або під звіт і які не повернуті. Тобто, за ознакою доходу «118» слід відображати суми надміру витрачених коштів, отриманих платником на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником у встановлений строк і які є доходом, що оподатковується. Щодо ознаки «133»  (це сума єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, яка сплачується за рахунок роботодавця в розмірах, визначених Законом «Про порядок справляння і сплати соціального внеску»), то до введення в дію закону про запровадження накопичувального пенсійного страхування за цією ознакою розмір єдиного соціального внеску (це єдиний соцвнесок, котрий нараховується на фонд зарплати, що сплачується роботодавцем) в податковому розрахунку форми 1ДФ відображати не потрібно.

Навіть відомі люди заповнюють податкову декларацію (на фото праворуч Ніна Матвієнко). Фото з сайту sta.gov.ua

Антон  ДИМЧЕНКО,
м. Київ:

— Які особи мають давати річний, а які — квартальний звіти?

— Ідеться про підприємців. Так, фізичні особи, які здійснюють діяльність за спрощеною системою обліку і звітності, щокварталу подають не декларацію, а звіт платника єдиного податку. Він подається впродовж 5 днів після закінчення кварталу (є звітним періодом), і в ньому наводиться мінімальна інформація: вид діяльності, сума сплаченого єдиного податку, кількість працівників, які перебували у трудових відносинах, виручка. Що ж стосується фізосіб, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, ПК передбачено, що з 1 січня 2011 р. такою категорією платників подається декларація про доходи один раз на рік, в якій самостійно визначаються податкові зобов’язання зі сплати податку на доходи фізосіб. Визначаються в декларації про доходи також і авансові платежі з податку на доходи фізосіб для рівномірного надходження сум податку впродовж року до бюджету і уникнення після закінчення року надмірного навантаження на підприємця зі сплати податку. Але існує категорія підприємців, які зобов’язані подавати декларацію і після закінчення кварталу. Це новостворені підприємці.

Оксана ВІЛЬШАНСЬКА,
Сумська область:

— Я отримала спадщину від своєї тітки. Як вона оподатковуватиметься?…

— Ставка оподаткування залежить від того, від кого саме ви її отримали. У вашому випадку вона оподатковуватиметься за ставкою 5%. Нульова ставка встановлена при спадкуванні майна або коштів від осіб першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, їхні діти, батьки особи, яка отримує спадщину). Всі інші члени сім’ї мають другий ступінь споріднення, в тому числі тітка.

Андрій ТИМЧЕНКО,
Луганська область:

— Якими правилами мають керуватися громадяни при угодах з рухомим та нерухомим майном?

— З доходів, які отримуються громадянином від іншого громадянина, мають сплачуватися податки.

Стаття 173 ПКУ визначає, що при відчуженні платником рухомого майна протягом звітного податкового року, дохід, отриманий особою від такої операції, оподатковується за  ставкою 5%, при цьому якщо один раз на рік продається легковий автомобіль, мотоцикл, моторолер, то доходи продавця оподатковуються лише за  ставкою 1%, але, якщо названа рухомість продається вже два та більше разів, — то за ставкою 5%.

Щодо нерухомості, то Кодекс (ст.172) звільняє від оподаткування дохід від продажу нерухомості, яка відчужується особою не частіше одного разу на рік та яка перебуває у власності такої особи понад три роки. До такої нерухомості відноситься житловий будинок, квартира або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норми її безоплатної передачі, визначеної ст.121 Земельного кодексу України залежно від її призначення. Якщо ж протягом року вказана нерухомість або інша продається двічі чи більше, дохід, отриманий від її відчуження, оподатковується вже за 5% ставкою.

У випадку міни майна, то  згідно із Цивільним кодексом України до договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж. За договором міни кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Тобто сутністю договору міни майна є купівля-продаж майна.

При отриманні доходу фізичною особою від здавання в оренду нерухомості юридичній особі остання виступає по відношенню до громадянина податковим агентом. Якщо ж рухоме або нерухоме майно здається в оренду іншому громадянину, то ПК передбачає, що у цьому випадку у громадян — орендодавців виникає обов’язок щодо подання декларації і сплати податку на доходи фізосіб у розмірі 15%. Щодо строків сплати, то коли діяв Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», обов’язок щодо визначення зобов’язань платників податків, тобто розрахунок податку, проводився органами державної податкової служби на місцях, за результатами чого фізособі вручалося повідомлення, після чого такий податок мав бути сплаченим впродовж 30 днів.

Олена,
м. Київ:

— Які особливості складання декларації для фізосіб?

— Для фізосіб передбачено подання декларації наприкінці року. Впродовж року для громадян подання декларацій не передбачається. Кодекс виділяє дві категорії громадян: які зобов’язані подати декларацію і які мають право подати декларацію для отримання податкової знижки. Зобов’язані подати декларацію громадяни, які впродовж звітного року отримали доходи не від податкових агентів і доходи, які не оподатковувались: доходи від інших громадян, у вигляді спадщини, від продажу інвестиційних активів, доходи від здавання в оренду власного майна тощо. Ті, хто має право подати декларацію — це особи, які мають намір скористатися правом на отримання податкової знижки, або, згідно  з терміном, що вживався до 2011 року — «податкового кредиту». Це декларування певних витрат із наступним поверненням суми податку на доходи фізосіб, яка була утримана із зарплати такого декларанта. Декларація подається до 1 травня.

Володимир ПРАСКА,
Черкаська область:

— В Україні спостерігається надто велика прірва між доходами багатих та бідних. У той же час кодекс не передбачає великої диференціації ставок податку з доходів фізосіб. Чи плануються якісь зміни до Податкового кодексу в цьому напрямку?

— Новація Податкового кодексу — запровадження податкової ставки у 17% для доходів, що перевищують 10 мінімальних зарплат. Економічний ефект від її запровадження, за нашими підрахунками, становить понад 450 млн грн. 17% застосовується лише до тієї суми, яка перевищує 9410 грн (941 грн — мінімальна зарплата на 1 січня 2010?р.). Тобто ця сума оподатковується за ставкою 15%, а все, що вище, — за ставкою 17%. Поки ніяких змін не передбачається: так і діятимуть дві ставки — 15 та 17%. Існують законопроекти для встановлення для найманих працівників — суб’єктів господарювання, які здійснюють певні види діяльності, 5% ставки.

— Згідно із Податковим кодексом планується оподаткування банківських депозитів. Податковим агентом виступатиме банк чи як треба буде сплачувати такі податки?

— Із 2015 року відбуватиметься справляння такого податку. Якщо виходити із загальних вимог ПК, розмір основного вкладу повертатиметься, а оподатковуватимуться проценти. Наприклад, зі 100 грн виплачуватимуться 85%, а 15% буде утримуватися. Наразі, про оподаткування відсотків сьогодні говорити завчасно.

Антоніна ШИЛКО,
Хмельницька область:

— Чи бувають цікаві випадки при подачі декларацій громадянами?

— Найбільша увага приділяється платникам, які отримують значні доходи та сплачують значні суми податків. Так, найбільший дохід за 2010 рік, який задекларовано одним громадянином, становить понад 700 млн грн і податки з нього було сплачено впродовж року. Найбільші суми податків серед громадян, які декларують значні суми доходів, належать особам, які декларують інвестиційний прибуток від продажу акцій і корпоративних прав. Саме вони платять найбільші суми податків.

— Змінами в Податковому кодексі запроваджено новації в оподаткуванні інвестиційного прибутку. Чи є тенденція збільшення зацікавленості до придбання цінних паперів?

— Напевно, це податкове нововведення пожвавить інвестиційний ринок і сприятиме вкладенню коштів не в банківський рахунок, а в цінні папери. Ті, хто інвестує в цінні папери та корпоративні права, є свідомими платниками податків.

Законом України  3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України), який 7 липня поточного року ухвалено Верховною Радою та 1 серпня підписано Президентом, удосконалено порядок оподаткування інвестиційного прибутку фізосіб.

Так, уточнено порядок визначення інвестприбутку за операціями з деривативами, а також, що податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестактивами з використанням послуг професійного торгівця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торгівець.

Методика визначення інвестиційного прибутку торгівцем встановлюється Мінфіном України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

Зміни щодо визначення професійного торгівця податковим агентом наберуть чинності з 1 січня 2012 року.

ДОСЬЄ «УК»

Сергій Наумов. Народився у 1971 р. в м. Житомирі.

У 1998 році закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут.

З 1994-го працював у підрозділах оподаткування фізичних осіб на посадах від державного податкового інспектора ДПІ у Житомирі до заступника начальника управління оподаткування фізичних осіб ДПА у Житомирській області .

З липня 2011 р. — заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб — начальник управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб ДПС України.

Підготували
Вікторія КОВАЛЬОВА
та Олег ГРОМОВ