На презентації Державного земельного кадастру міністр аграрної політики Микола Присяжнюк повідомив, що нині завершується підготовка автоматизованої системи Державного земельного кадастру.

У зв’язку з цим прошу пояснити мені, що слід робити із земельними актами, які виготовлені без присвоєння кадастрового номера? Чи їх слід терміново міняти на акти нового зразка? Чи можна залишити й так, допоки не виникне нагальної потреби проводити з ними певні операції (оформлення спадщини, дарування, продаж тощо)? Це питання дуже цікавить літніх людей, які бояться втратити право власності на ці ділянки, хоча акти на них виготовили чи не найпершими серед односельчан.

О. СІРКО,
с. Мухівці Вінницької обл.

Євген БЕРДНІКОВ, 
заступник голови Держземагентства:

— Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 12.11.2008 року № 1019 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 року № 449» раніше видані державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.

Постановою Кабінету Міністрів від 18.08.2010 року № 749 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці», визначено Тимчасовий Порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці (далі —Тимчасовий Порядок).

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держкомзему.

Відповідно до пункту 16 Тимчасового Порядку для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки та копії: документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження; документа, що посвідчує право на земельну ділянку; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або податкового номера —для юридичної особи, документів про внесення плати за формування обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.

У разі наявності архівних примірників технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, або проекту відведення земельної ділянки в територіальних органах Держкомзему для присвоєння кадастрового номера здійснюються роботи з формування обмінного файла для внесення даних про земельну ділянку до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

У разі відсутності в архіві територіального органу Держкомзему документації із землеустрою, зокрема документів, що містять істотні умови формування кадастрового номера земельної ділянки, або невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану територіальний орган інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до розробленої документації із землеустрою.

Відповідно до статті 26 Закону «Про землеустрій» замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі. Розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами, та розмір плати за їх надання затверджений постановою Кабінету Міністрів від 01.08.2011 року № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг» (із змінами).