Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачено державні гарантії й пільги для учасників бойових дій, до яких нині прирівняно і військових, що беруть участь в АТО. Отже, на що вони мають право, куди звертатися і які документи потрібні для оформлення тих чи інших пільг і гарантій? Міністерство соціальної політики надало інформацію для читачів «Урядового кур’єра», які пільги і державні гарантії надаються учасникам бойових дій, котрі брали участь в АТО, і членам їхніх родин.

Державні гарантії військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО

Гарантії грошового забезпечення:

♦ грошове забезпечення мобілізованих на рівні військовослужбовців-контрактників;

♦ підвищене грошове забезпечення військовослужбовців за безпосередню участь в АТО в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але не менш як 3000 гривень;

♦ грошові виплати резервістам в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві.

Гарантії збереження робочого місця:

  збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Інші гарантії:

 звільнення військовослужбовців, які мобілізовані, від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями, а також не нарахування їм процентів за користування кредитом;

 виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:

     у разі загибелі (смерті) — 500 прожиткових мінімумів (609 тисяч гривень);

     у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва — 150—250 прожиткових мінімумів (182,7—304,5 тисячі гривень);

     у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок захворювання — 70—120 прожиткових мінімумів (85,3—146,2 тисячі гривень);

     у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності — залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюють медико-соціальні експертні комісії, — у розмірі, що визначається у відсотках 50—70 прожиткових мінімумів (60,9—85,3 тисячі гривень).

Куди звертатися:

До Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби та інших військових формувань, у яких особи проходили військову (спеціальну) службу.

Які документи потрібні:

Для оформлення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при собі мати копії таких документів:

♦ документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

  свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;

  свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

 свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

  довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;

  сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;

 свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

  ідентифікаційного коду;

  рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);

  рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Як отримати статус учасника бойових дій

Рішення про надання статусу учасника бойових приймає міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворена Державною службою України у справах ветеранів вій?ни та учасників Антитерористичної операції.

Кому надають статус учасника бойових дій?

1.    Військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах проведення Антитерористичної операції.

Що потрібно для отримання статусу учасника бойових дій:

     документи по безпосереднє залучення до виконання завдань, направлення (прибуття) у відрядження, перебування в районах АТО (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень);

     довідка встановленого зразка, яку зобо?в’язані у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подати командири (начальники) військових частин або інші керівники установ, закладів до комісій, утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були військові частини, інші формування, де проходили службу чи працювали особи.

2.    Працівникам підприємств, установ та організацій, яких залучали і вони брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Підстави для надання статусу учасника бойових дій:

     документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або направлення (прибуття) у відрядження в райони АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами поранень, інші документи, що були підставою для направлення у відрядження);

     довідка встановленого зразка, яку зобов’язані у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подати керівники підприємств, установ, організацій до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

В разі неподання документів визначеними посадовими особами, громадянин може самостійно звернутися до таких комісій для надання статусу.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією в місячний строк, яка інформує про це відповідне відомство.

Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак надають в органах Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Куди звертатися:

  до військових частин, інших формувань, у яких особи проходили службу чи працювали;

  до комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших центральних органах;

  до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Пільги учасникам бойових дій (зокрема учасникам АТО):

  безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

 безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги;

 75% знижки вартості твердого палива і скрапленого газу;

 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% затверджених тарифів;

 безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

 безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

 користування під час виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

   щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

  виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

 переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

  першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Пільги інвалідам війни:

  безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

  безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

  100% знижки плати за житлово-комунальні послуги;

  100% знижки вартості твердого палива і скрапленого газу;

  встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% затверджених тарифів;

  безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

  інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), — 50% знижки вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

 інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду;

  позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир;

 користування під час виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

  позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування;

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

  виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи;

  використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

 переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

 виплата працюючим інвалідам допомоги за тимчасовою непрацездатністю до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги за державним соціальним страхуванням за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

  першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;

  зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

 звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що їх орендують інваліди війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності.

Куди звертатися:

До місцевих органів соціального захисту населення, до організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

Які документи потрібні:

Паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Санаторно-курортне лікування

  Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

  Одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Здійснюватиметься:

— психологічна реабілітація п’ятьма центрами соціально-психологічної реабілітації сфери управління Державної служби України у справах ветеранів та учасників АТО:

     Бородянським центром соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Іванківським центром соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Києво-Святошинським центром соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Соціально-психологічним Центром м. Славутича;

     Центром соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Крім того, проведення психологічної реабілітації планується під час проходження санаторно-курортного лікування.

— професійне навчання (курси з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) військовослужбовців та членів їх сімей за обраними ними цивільними професіями і спеціальностями здійснюватиметься у навчальних закладах усіх форм власності, визначених на конкурсній основі за кошти державного бюджету та в рамках міжнародних програм;

Куди звертатися:

До місцевих органів соціального захисту населення.

Які документи потрібні:

Паспорт, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, медичну довідку за формою 070-О.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Держава гарантує безплатне та позачергове забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок Антитерористичної операції, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Вартість виробу для учасника АТО встановлюється залежно від його потреб та не обмежена в сумі.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

  протезні вироби (зокрема протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);

  засоби для пересування (крісла колісні);

 спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі та інші);

 допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники);

  допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);

 меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, бруси, опори).

Куди звертатися:

Цей перелік документів особа або її законний представник подає до органу соціального захисту населення міських та районних державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання учасника АТО.

Працівники органів соціального захисту населення:

  нададуть грунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів реабілітації;

  ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;

  видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

Які документи потрібні:

  паспорт (копія та оригінал);

  ідентифікаційний код (копія та оригінал);

  рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом;

  витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в Антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Забезпечення житлом

Забезпечення житлом постраждалих осіб, які брали безпосередню участь в АТО і втратили нижні кінцівки, не здатні до самостійного пересування і не забезпечені власним житлом або воно не пристосоване для проживання з урахуванням їхніх потреб.

Норми забезпечення житлом — не більш як 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю.

Загальна площа однокімнатної квартири для одиноких осіб не може перевищувати 50 квадратних метрів.

Куди звертатися:

До місцевих органів влади.

Організацію та координацію роботи щодо забезпечення житлом таких осіб здійснює Державна служба України у справах ветеранів та учасників Антитерористичної операції.

Які документи потрібні:

Паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, які звільняються з військової служби, та осіб, звільнених з військової служби

 соціально-психологічну і правову допомогу військовослужбовцям, які підлягають звільненню, у період їх звільнення, особливо у зв’язку зі скороченням штатів та проведенням організаційних заходів, і за станом здоров’я здійснюватимуть 5 центрів соціально-психологічної реабілітації сфери управління Державної служби України у справах ветеранів та учасників АТО:

     Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Іванківський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

     Соціально-психологічний центр м. Славутича;

     Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

  професійне навчання (курси з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) військовослужбовців та членів їхніх сімей за обраними ними цивільними професіями і спеціальностями здійснюватиметься у навчальних закладах усіх форм власності визначених на конкурсній основі за кошти державного бюджету та в рамках міжнародних програм.

Куди звертатися:

До Міністерства соціальної політики України.

До Державного центру зайнятості — з питань працевлаштування, надання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних із працевлаштуванням (консультації, ярмарки вакансій тощо).

Які документи потрібні:

Паспорт, ідентифікаційний код, витяг з наказу про звільнення з військової служби.

Інформація щодо курсів перепідготовки військовослужбовців розміщена на сайті Мінсоцполітики (http://www.mlsp.gov.ua) у розділі «Діяльність Міністерства» / «професійна та соціальна адаптація військово?службовців».

Пенсійне забезпечення

 Розміри пенсії (за наявності права на військову пенсію у разі встановлення інвалідності) встановлюються:

     інвалідові І групи — 100% грошового забезпечення, яке виплачувалося цьому військовослужбовцеві за останньою посадою на день звільнення з військової служби;

     інвалідові ІІ групи — 80%;

     інвалідові ІІІ групи — 60%.

  Гарантії для призначення дострокової пенсії за віком при встановленні пенсії на загальних підставах:

     для чоловіків — у 55 років та наявності не менш ніж 25 років страхового стажу;

     для жінок — у 50 років та наявності не менш як 20 років страхового стажу.

 Надбавки та підвищення до пенсії учасникам АТО, які стали інвалідами війни:

     для інвалідів війни:

°     I групи — 474,5 гривні (50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

°     II групи — 379,6 гривні (40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

°     III групи — 284,7 гривні (30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

     для учасників бойових дій — 237,25 гривні (25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, допомоги, доплат та надбавок не можуть бути нижчі:

°     для інвалідів I групи — 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році — 2704,65 гривні);

°     для інвалідів II групи — 255% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році — 2419,95 гривні);

°     для інвалідів III групи — 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році — 2135,25 гривні);

°     для учасників бойових дій — 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в 2014 році — 1565,85 гривні).

З 1 січня 2015 року набувають чинності такі зміни:

1) пенсії у разі втрати годувальника підвищуються з 40 до 70% грошового забезпечення годувальника на одного члена сім’ї, на двох і більше — 90%, але не менш як 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї (призначають членам сімей загиблих при виконанні службових обов’язків).

2) мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника збільшиться з одного прожиткового мінімуму до двох.

Куди звертатися:

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, і членам їхніх сімей — до органів за місцем проходження служби;

іншим особам, звільненим з військової служби, — до управлінь Пенсійного фонду.

Які документи потрібні:

Паспорт, ідентифікацій код, довідка МСЕК (для інвалідів), свідоцтво про смерть із зазначенням причинного зв’язку смерті (для пенсій у зв’язку із втратою годувальника).

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

ДОВІДКА «УК»

Державна служба України з питань ветеранів, інвалідів та учасників Антитерористичної операції (01601, м. Київ, Музейний провулок, 12)

тел.:(044) 281-08-48
(044) 281-08-50
(044) 281-08-48

За матеріалами Міністерства соціальної політики підготувалаІнна КОСЯНЧУК,«Урядовий кур’єр»