Антоніна ГОЛОВАЩУК,
провідний бібліотекар Національної
бібліотеки України ім.В. І. Вернадського

На Землі є багато див, які створила людина. Найбільше серед них — книжка. Книжка для людини — фундамент освіти, невичерпне джерело знань та мудрості.

В Указі Президента України, яким 30 вересня було оголошено Всеукраїнським днем бібліотек, зазначалося: «Бібліотеки — це духовні центри цивілізації, згустки людського інтелекту, націлені в майбуття. Одвіку ставлення до книжки було мірилом цивілізованості, інтелектуального і морального здоров’я нації і народів». Додам: ще в Давньому Єгипті посада бібліотекаря прирівнювалась до фараонівської — обидві передавались у спадок.

Сьогодні бібліотечно-інформаційна діяльність і бібліотечна професія зазнають кардинальних змін. Бібліотечні працівники в усьому світі намагаються осмислити й узагальнити нові тенденції розвитку своєї професії, що зумовлені змінами навколишнього світу — соціальними та технологічними.

Сучасні бібліотеки є носіями інформації, осередками культури. За своїм природним призначенням вони є потужним знаряддям демократії, гармонізації суспільних відносин, важливим чинником інтелектуального, духовного і естетичного збагачення кожної нації. Доносячи до користувачів інформаційні потоки і державотворчі ідеї, розкриваючи реальну картину світу, вони сприяють всебічному розвитку особистості, вихованню кращих громадянських якостей і патріотичної свідомості населення.

Нині в Україні налічуємо 45 тисяч бібліотек. Серед провідних — Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека, Державна історична бібліотека та інші.

Незважаючи на фінансові та матеріальні труднощі, самовіддано та чесно працюють тут бібліотекарі, люди, що, як і вчителі та лікарі, супроводжують особистість усе її життя. Адже недаремно хтось із мудрих сказав: «Бібліотекар — це не професія, а стан душі». Для кожної освіченої людини бібліотекар — передусім творча особистість, яка безкорисливо, щедро, з повною віддачею служить суспільству, читачеві.

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку — вічних пам’яток писемності, а її служителі — вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь.

І сьогодні бібліотеки — це інформаційні, культурні, освітні заклади, великий внесок яких у розвиток вітчизняного державотворення, освіти, науки і культури — безцінний.