Ми переселенці з Луганської області. Нині проживаємо у Києві, цього року наш син вступив до університету на бюджет. Чи має він право на соціальну стипендію? І як її можна отримати?

Ангеліна ВАСЕНЮК,
м. Київ

Консультує юрист Всеукраїнського
благодійного фонду «Горєніє»
Яна ПІЯВСЬКА

— Отримання соціальної стипендії регулюють урядові постанови №1045, 1047, 1050.

Хто отримує. Постанова №1045 передбачає, що соцстипендію для студентів вишів можуть отримати:

♦ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

♦ люди, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

♦ шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;

♦ люди, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

♦ учасники бойових дій та їхні діти;

♦діти, один з батьків яких загинув або пропав безвісти в зоні проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів;

♦ внутрішньо переміщені особи.

Стипендію надають тим, хто навчається на бюджеті, не отримує академічної стипендії, не перебуває на державному забезпеченні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та студентів вишів, які в період навчання у віці 18—23 років залишилися без батьків), не перебувають в академвідпустці.

Як отримати. Студент-переселенець має звернутися до деканату із заявою. В ній треба вказати підстави для призначення соцстипендії, та подати копії:

♦ паспорта громадянина України;

♦ свідоцтва про народження;

♦ ідентифікаційного коду;

♦ довідки про взяття на облік ВПО.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо права на отримання стипендії. Якщо ухвалено позитивне рішення, соцстипендію виплачують з дати звернення.

Скільки виплачують. Соцстипендію призначають на весь період навчання, починаючи з місяця звернення. Виплачують щомісяця:

♦ студентам навчальних закладів вишів I—II рівня акредитації — 750 гривень;

♦ студентам вишів III—IV рівня акредитації — 1000 гривень;

♦ студентам вишів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — 2000 гривень.

Однак недбалі студенти можуть позбутися соціальної стипендії. Згідно з урядовою постановою №1050, таку стипендію виплачують студентам, які за результатами навчального семестру не мають академзаборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу.