Промисловість

У 2011 р. порівняно з попереднім роком приріст промислової продукції становив 7,3%. Зростання випуску продукції спостерігалось у більшості основних видів промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з 2010 р. збільшилося на 6,9%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд – на 2,3%, кам’яного вугілля – на 13,5%.

У переробній промисловості приріст виробництва за 2011 р. становив 7,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,7%, у тому числі у виробництві напоїв – на 9,3%, кондитерській, молочній і тютюновій промисловості – відповідно на 3,8%, 6,8% та 6,6%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 6,1%.

 В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 8,5%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності – зменшився на 1,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у 2011р. зменшення випуску продукції на 8,5% відбулося внаслідок скорочення обсягів виробництва продуктів нафтоперероблення (на 17,2%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшилися на 14,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 10,7%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за підсумками 2011р. одержано приріст продукції 8,5%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 16,9%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції збільшився на 5,4%. Усього вироблено 194 млрд кВт•год електроенергії, у тому числі тепловими та атомними електростанціями – відповідно 92,6 млрд кВт•год і 90,2 млрд кВт•год.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2011 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2010 р. становив 117,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 123,8%, у господарствах населення – 112,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2011 р. порівняно з 2010 р. склав 128,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 136,2%, у господарствах населення – 121,5%.

 У 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2010р. становив 102,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 106,2%, у господарствах населення – 99,5%.

За розрахунками, на 1 січня 2012 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,5 млн голів (на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2011 р.). Населенням утримувалось 66,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,5%, свиней – 55,6%, овець і кіз – 83,3%, птиці всіх видів – 47,2%.

 Будівельна діяльність

У 2011 році підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 60,5 млрд грн, що на 11,1% більше попереднього року. Порівняно з 2010 роком обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, зросли на 12,3%, підготовки будівельних ділянок – на 6,6%, установлення інженерного устаткування будівель і споруд – на 3,9% й оренди будівельної техніки з оператором – у 1,7 р.б.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 85,7%). Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства з будівництва доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (у 1,4 р.б.). Також зросли обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами, що займаються монтажем та встановленням збірних конструкцій (на 21,1%), будівництвом будівель (на 10,4%) та підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,8%).

Майже 40% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів країни (Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Полтавської областей), ще 23,7% – будівельниками м. Києва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2011 р. експорт товарів становив 61950,2 млн дол. США, імпорт – 74714,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2010 р. експорт збільшився на 34,3%, імпорт – на 38,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12764,2 млн дол. (за січень-листопад 2010 р. також від’ємне – 7981,9 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 219 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,3% усіх товарів, до країн ЄС – 26,6% (у січні–листопаді 2010 р. – відповідно 36,5% та 25,3%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (29,1% експортних і 35,6% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Китаю – на 66,2% (за рахунок поставок руд та концентратів залізних, органічних хімічних сполук, жирів та олій тваринного або рослинного походження), Індії - на 62% (за рахунок поставок жирів та олій тваринного або рослинного походження, чорних металів, добрив), Польщі – на 58,9% (за рахунок поставок чорних металів, руд та концентратів залізних, чорних металів, електричних машин), Російської Федерації – на 48,7%, Італії – на 29,5%, Туреччини – на 28,8%, Білорусі – на 4,8%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-листопадом 2010 р. збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, руд та концентратів залізних, залізничних локомотивів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, зернових культур, виробів з чорних металів, добрив, продуктів неорганічної хімії. Натомість зменшилася частка чорних металів, механічних машин, електричних машин.

Із країн СНД імпортовано 45,4% усіх товарів, із країн ЄС – 30,9% (у січні–листопаді 2010 р. – відповідно 44% та 31,5%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, механічних та електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, паперу та картону.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької та Київської областей.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–грудень 2011 р. становив 1088,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–груднем 2010 р. збільшився на 0,6%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–грудень 2011 р. становив 674,7 млрд грн, що на 14,7% більше обсягу січня–грудня 2010 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%. В обороті організованих ринків 13,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–грудень 2011 р. проти січня–грудня попереднього року збільшився на 11% і становив 20,9 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–грудень 2011 р. становив 346,5 млрд грн, що в порівнянних цінах на 13,7% більше обсягу січня–грудня 2010 р.

Транспорт

За 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 811,7 млн т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за 2010 р. Вантажооборот зріс на 5,7% і становив 426,4 млрд ткм. Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2010 р. зросло на 8,2%, у т.ч. відправлення вантажів – на 8,6%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 9,9 млн т, що на 10,7% менше, ніж за 2010 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2011 р. перевезено 178,3 млн т вантажів, що на 12,6% більше, ніж за 2010 р., та виконано вантажооборот в обсязі 38,4 млрд ткм, який зменшився на 0,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Магістральними трубопроводами у 2011 р. транспортовано 155 млн т вантажів, що на 1% більше, ніж у 2010 р. Перекачка газу зросла на 4,7%, аміаку – на 19,0%. Перекачка нафти скоротилася на 15,4%. Транзит газу зріс на 5,7%, аміаку – на 20,4%. Транзит нафти зменшився на 11,8%.

За 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 90,3 тис. т вантажів, що на 2,8% більше, ніж за 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 366,8 млн ткм, що на 3,2% менше, ніж за 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в 2011 р. скористалися 7,0 млрд пасажирів, що на 1,9% більше, ніж за 2010 р. Пасажирська робота зросла на 3,3% і склала 134,3 млрд пас.км.

Залізничним транспортом за 2011р. відправлено 430,1 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,7% більше, ніж за 2010 р. Відправлення пасажирів зросло на Львівській залізниці на 2,0%, Одеській – на 1,5%, Придніпровській – на 0,7%, Південно-Західній – на 0,2%. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 2,0%, Південній – на 0,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,6 млрд пасажирів, що на 3,3% менше, ніж у 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з 2010 р. зросли на 6,3%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 82,3% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 6,2%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 22,3% порівняно з 2010 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,2%), збільшили перевезення пасажирів у 2011 р. на 25,6%. У 2011 р. перевезення пасажирів річковим транспортом порівняно з 2010 р. зменшилося на 2,3%, у т.ч. закордонні перевезення зросли на 66,7%. Авіаційним транспортом перевезено 7,5 млн пасажирів, що на 22,7% більше, ніж за 2010 р. За 2011 р. міським електротранспортом перевезено 2,9 млрд пасажирів, що на 9,1% більше порівняно з 2010 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за рік у цілому становив 104,6% (за 2010 р. – 109,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,7%. Найбільше (на 13,5%) зросли ціни на хліб. На 10,9–9,3% стали дорожчими олія, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, яйця; на 5,0–2,4% – сири, тваринні жири, масло та молоко. Водночас суттєво (на 44,1–15,1%) подешевшали овочі, цукор та продукти переробки зернових, на 3,6% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та рис.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 8,8%, що головним чином спричинене подорожчанням алкогольних напоїв на 14,8%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 11,0%, у т.ч. плата за електроенергію – на 22,9%, квартиру – на 19,7%, гарячу воду, опалення – на 15,1%, водопостачання – на 12,9%, каналізацію – на 12,1%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 6,4% зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 6,9% та фармацевтичної продукції на 6,6%. Крім того, на 5,3% стали дорожчими санаторно-курортні послуги.

Подорожчання транспорту в цілому на 20,9% відбулося в основному за рахунок зростання цін на паливо і мастила (на 30,9%) та підвищення вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 21,8%).

На 7,2–3,2% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, освіти, зв’язку, відпочинку і культури.

Разом з тим на 8,3–1,6% подешевшали фото-, телефонне й телефаксове обладнання, телевізори, відеоплеєри та відеомагнітофони й обладнання для обробки інформації.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2011 р. становив 114,2% (за 2010 р. – 118,7%).

У добувній промисловості ціни зросли на 25,0%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 21,0%, переробній – на 10,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–листопаді 2011 р. становив 115,6% (у січні–листопаді 2010 р.– 117,4%).

Найбільше зростання цін (на 17,1–16,5%) зафіксовано в будівництві об’єктів добувної та переробної промисловості, транспорту та зв’язку, закладів освіти, об’єктів сільськогосподарського призначення.

Доходи населення

У січні–листопаді 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2598 грн і порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 17,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5–3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві – 3943 грн, Донецькій – 3045 грн, Дніпропетровській – 2769 грн, Київській – 2715 грн та Луганській – 2687 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Волинській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 108,5%.

Упродовж січня–листопада 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 9,2%, або на 112,6 млн грн, і на 1 грудня становила 1105,5 млн грн, що дорівнює 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2011 р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином завдяки погашенню боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня–листопада п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств скоротилася на 14,7% (на 95,2 млн грн) і на 1 грудня становила 551,3 млн грн.

Серед видів діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах будівництва (на 58,9 млн грн), торгівлі (на 17,0 млн грн), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 11,9 млн грн), а також сфери операцій з нерухомим майном (на 11,2 млн грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося в 21 регіоні країни, при цьому найвагоміше – у м. Києві (на 38,6 млн грн) та Київській області (на 11,8 млн грн).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня–листопада 2011 р. зменшилася на 20,9% і на 1 грудня становила 146,4 тис. осіб, або 1,4% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3767 грн, що в 1,4 раза більше від середнього розміру заробітної плати за листопад 2011 р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів станом на 1 січня 2012 р. відсутня.

У січні–листопаді 2011 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1720,9 тис. сімей, що становило 92,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 1380,4 тис., у сільській місцевості - 340,5 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2011 р. становила 257,6 млн грн, з неї у міських поселеннях – 216,5 млн грн, у сільській місцевості - 41,1 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2011 р. становив 193,7 грн.

Крім того, 285,1 тис. сімей (89,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 59,8 тис. сімей, у сільській місцевості - 225,3 тис. сімей. Середній розмір призначеної у листопаді 2011 р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 528,0 грн.

У січні–листопаді 2011 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 138,1 млн грн.

У січні–листопаді 2011 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 31,9 млрд грн (98,5% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді 2011 р. порівняно з жовтнем на 10,2% і на кінець листопада становила 11632,2 млн грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,9 місяця.

У листопаді 2011 р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 28,7% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,5%, вивезення побутових відходів – 19,8%, газопостачання – 19,7%, централізоване водопостачання та водовідведення – 18,1%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2011 року) становила 22,1 млн осіб, з яких 20,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 59,5%, а в працездатному віці – 66,8%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,8%, а працездатного віку – 8,5%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 січня 2012 р. становила 501,4 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у грудні 2011 р. звернулося 139,0 тис. незайнятих громадян проти 132,1 тис. у листопаді 2011р. (у грудні 2010 р. – 160,4 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2012 р. становила 482,8 тис. осіб, або 28,1% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 75,7% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій – посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за грудень 2011 р. зріс на 0,3 в.п. і на 1 січня 2012 р. становив 1,8% населення працездатного віку. Зростання цього показника в грудні, як і в попередньому місяці, зумовлене переважно сезонною зайнятістю працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,6 в.п. і становив 2,6% населення працездатного віку, у міських поселеннях – на 0,1 в.п. і 1,4% відповідно.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Черкаській області (3,2%), а найнижчий – у м. Києві (0,4%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у грудні порівняно з листопадом 2011 р. зменшилася на 13,9 тис., або на 19,0%, і на кінець місяця становила 59,3 тис. (у грудні 2010 р. – 63,9 тис.).

Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) майже половина передбачалася для робітників, більше третини – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії.

Збільшення кількості незайнятих громадян і скорочення вільних робочих місць, вакантних посад зумовило зростання навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) з 60 осіб у листопаді до 84 – у грудні 2011 р. У регіональному розрізі, як і раніше, зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 6 осіб у м. Києві до 1400 осіб у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2011 р. було працевлаштовано 31,9 тис. осіб проти 43,8 тис. у листопаді (у грудні 2010 р. – 34,1 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб більше половини становили жінки або молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з листопадом 2011 р. скоротився на 2,8 в.п. і у грудні 2011 р. становив 5,5%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в грудні 2011 р. на допомогу по безробіттю було витрачено 276,6 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 314,8 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 879 грн, що дорівнює 87,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1004 грн).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2011 р. становила 45644,4 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2011 р. чисельність населення зменшилася на 134,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,2 особи. Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (149,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (15 тис. осіб).

Порівняно з січнем–листопадом 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 32,4 тис. осіб, або з 4,3 до 3,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,9 до 11 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,2 до 14,6 особи.

У січні–листопаді 2011 р. у 12 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 15 регіонах – міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–листопада 2011 р. іммігранти з країн СНД становили 76,8%, решта (23,2%) – з інших країн. Серед вибулих з України 44,9% виїхали до країн СНД і 55,1% – до інших країн.

Державна служба статистики України