Сучасний динамічний ритм життя спонукає до постійного оновлення знань та використання в організації навчального процесу інноваційних підходів. Саме тому для Черкаського державного бізнес-коледжу, розповів його директор Олег Куклін, головним пріоритетом стало створення для студентів сприятливого навчального середовища. З цією метою велика увага приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців. Вихованці коледжу, працюючи у відділах навчально-тренувальної  фірми, мають можливість зануритись у віртуальне бізнес-середовище. В кожному з відділів за допомогою викладачів вони оволодівають навичками ведення бізнесу, роботи з документами та набувають інших професійних компетенцій.

Дбаючи про поліпшення якості виробничої практики та успішного майбутнього працевлаштування студентів-випускників, бізнес-коледж уже багато років є колективним членом обласної спілки промисловців і підприємців, обласного об’єднання роботодавців та Черкаської торгово-промислової палати. Внаслідок такої тісної співпраці понад 96 % випускників коледжу щороку отримують роботу за фахом або ж продовжують навчання в українських університетах чи за кордоном.

Кожен студент коледжу володіє ІТ-технологіями. Фото з архіву коледжу

З ІТ-технологіями — на «ти»

Кожен студент коледжу має вільний доступ до інформаційного простору. У навчальному закладі обладнано сучасний читальний зал, налагоджено власне видавництво навчальної літератури, створено студентський Інтернет-центр, встановлено безкоштовну для студентів Інтернет-мережу Wi-Fi, здійснено перехід на користування оптико-волоконною лінією. Загалом кожний п’ятий навчальний кабінет є комп’ютерним, а всі лекційні аудиторії обладнано мультимедійною технікою. Бізнес-коледж — перший навчальний заклад в Україні, який забезпечив усіх викладачів для проведення лекційних занять власними ноутбуками. Нині до послуг студентів —  три навчальні корпуси, гуртожиток, студентське кафе, корпус господарсько-допоміжних приміщень, стадіон та спортивне містечко. 

Міцні знання та глибоке засвоєння інформації студентами — результат наполегливої праці викладачів коледжу. Про це свідчать і численні перемоги на різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, ярмарках та виставках. Пройшовши значний шлях розвитку (незабаром відзначатиме 50- річчя), бізнес-коледж став одним із провідних ВНЗ України І—ІІ рівнів акредитації. Він постійно працює над оновленням змісту освіти та навчально-виховного процесу відповідно до демографічних, соціальних та економічних змін у регіоні. За даними ІС «Конкурс», минулого та нинішнього року заклад увійшов до першої десятки технікумів та коледжів за популярністю серед абітурієнтів в Україні.

Результати, досягнуті закладом, — цілковита заслуга науково-педагогічного колективу. 95 штатних викладачів та соціальних педагогів входять до складу двох кафедр, восьми предметних циклових комісій та циклової комісії соціальних педагогів і кураторів.

— Наші педагоги, — зауважив Олег Володимирович, — висококваліфіковані працівники, дев’ять з яких кандидати та доктори наук, 33 мають кваліфікацію спеціалістів вищої категорії, 12 пройшли стажування в Канаді, США, ФРН, Польщі. Цікавий факт: 19 викладачів — колишні студенти бізнес-коледжу, які в подальшому продовжили навчання в університетах та повернулися викладати в рідну альма-матер.

Кожен цікавий задум буде реалізований

У цьому студенти впевнені. Адже сучасний навчальний заклад, яким і є бізнес-коледж,  цілеспрямовано реалізує державну освітню політику на інноваційних засадах, постійно оновлює матеріально-технічну базу, впроваджує в навчальний процес новітні освітні технології, активно розвиває міжнародне співробітництво з іноземними партнерами в галузі вищої освіти, сприяє професійному розвитку педагогічного  персоналу, дбає про добробут та дозвілля своїх студентів. За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців для економіки Черкащини та України загалом. Тут формується позитивне навчальне середовище, де цікаві задуми та ідеї обов’язково знаходять своє втілення та практичну реалізацію, а ініціативність та креативність завжди заохочуються.

Значний внесок у розвиток бізнес-коледжу та його формування як провідного і затребуваного на регіональному ринку освітніх послуг навчального закладу з високим рівнем якості знань належить його директору Олегу Кукліну. Відгукуючись на вимоги часу, він за два останні десятиліття провів три реорганізації навчального закладу, ліцензування й акредитацію 11 нових спеціальностей. За цей період двічі успішно захистив наукові дисертації, ставши кандидатом педагогічних та доктором економічних наук. Нинішнього року йому присвоєно вчене звання професора. До речі, в Україні Олег Володимирович — єдиний  серед керівників ВНЗ  І—ІІ рівнів акредитації  доктор економічних наук, професор. Він  автор і співавтор понад 130 наукових, навчально-методичних праць та публікацій, у тому числі трьох монографій та чотирьох навчальних посібників, загальний наклад яких уже перевищив 42 тисячі примірників. З 2001 року викладає (за сумісництвом) на кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Свою освітянську та наукову діяльність Олег Володимирович успішно поєднує з управлінською та депутатською, 2010 року він обраний депутатом Черкаської міської ради.

У коледжі навчається майже 1300 студентів за 11 спеціальностями та напрямами підготовки на чотирьох відділеннях: економіки та підприємництва, обліку та фінансів, комп’ютерних технологій, дизайну. Вже не один десяток років здійснюється підготовка бакалаврів з економіки підприємства, маркетингу, обліку та аудиту. За період функціонування коледжу динаміка зміни контингенту студентів є позитивною, і навіть у складні періоди демографічної кризи (2010—2013 роки), залишається стабільною.

Викладачі бізнес-коледжу ведуть активне наукове життя — щорічно видають до 40 наукових праць, монографій, навчальних посібників, систематично є учасниками всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, стимулюючи таким чином до наукової роботи й студентів. Майбутні ж фахівці не упускають жодного шансу взяти участь у дослідницьких пошуках, зокрема в сфері економіки. Завдяки свіжому погляду на ту чи ту проблему пропозиції юних знаходять визнання й підтримку наукової громадськості, впроваджуються в практику.

Втім, вихованців коледжу не менше від економічних цікавлять і гуманітарні проблеми.

Уже другий рік поспіль циклова комісія української мови та літератури реалізовує в стінах коледжу студентський проект «Актуальні проблеми вдосконалення мовленнєвої культури», в рамках якого студенти готують публічні виступи про значущість і актуальність мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців. Багато прихильників знаходять і науково-практичні студентські конференції різноманітної тематичної спрямованості, де  молодь має можливість вільно спілкуватися англійською мовою та обмінюватись власними думками на професійну тематику.

На вогник студентського клубу

Поглиблювати професійні знання за фахом студентам допомагає активна участь у роботі студентських клубів, організованих викладачами коледжу. Приміром, «Маркетинг-клуб», що діє при кафедрі економіки і підприємництва, налічує 57 учасників і відчутно сприяє науковому розвитку, обміну досвідом та знаннями у сфері маркетингу між студентами. Популярний серед майбутніх економістів «Бізнес-клуб». Активно працює студентський клуб інтерв’юерів «Діалог». Його члени поставили на меті набуття знань, практичних умінь і навичок крізь призму потреб та інтересів різних соціальних і вікових груп населення, з актуальних проблем соціально-економічного спрямування та їх використання у навчальній діяльності коледжу. Третій рік викладачі циклової комісії програмування  координують діяльність студентського клубу практичного програмування  «Sky Club», де студенти оволодівають практичними навичками зі створення і «розкрутки» інтернет-сайтів. Студентський бухгалтерський клуб допомагає опанувати методами та прийомами комп’ютерних технологій у веденні бухгалтерського обліку.

Коледж є активним ініціатором розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти із зарубіжними партнерами, ділові відносини з якими успішно складалися з першого дня заснування навчального закладу. Стали традиційними щорічні обміни студентів та педагогічних працівників з партнерами з Німеччини, США та інших країн. На базі коледжу відкрито регіональний Інститут підприємництва CISCO за підтримкою Стенфордського та Корнельського університетів, де студенти оволодівають навичками розробки бізнес-планів. За підтримки міністерства освіти Франції за програмою S.A.M.E.D.I. студенти коледжу мають можливість проходити лінгвістичне стажування в Міжнародній лінгвістичній школі у Парижі. Вже шість років у коледжі на постійній основі працюють волонтери Корпусу Миру США. Недавно за дорученням міністра освіти і науки України Дмитра Табачника укладено договір про співпрацю в сфері освіти і науки з Еден-коледжем з м. Дублін (Ірландія).

Вісімнадцять студентів коледжу взяли участь у триденних тренінгах підготовки консультантів, в ході яких вони оволоділи професійними знаннями і навичками з бізнес-планування, створення соціального підприємства, фандрайзингу та волонтерства у рамках співробітництва з Корпусом Миру США.  Наступні етапи проекту допоможуть студентам не тільки поглибити загальні знання про підприємництво, а й розробити власні соціальні проекти, які виставлятимуть на конкурс у 2014 році.

Чим же, правду кажучи, відрізняється цей коледж від інших подібних закладів? Як вважають його директор та студенти, тут вчать не тільки основам наук, а й по-сучасному мислити, дають у руки випускників ключі до інноваційних підходів у професійній діяльності. Ось тому й імідж закладу європейського рівня тут утвердився міцно й надовго.