Я громадянин Республіки Білорусь, проте через ситуацію у країні приїхав до України і хотів би тут залишитися. Працюю в IT-галузі, знайомі українці пропонують працевлаштування і кажуть, що для громадян Білорусі спростили порядок легалізації в Україні. Чи справді це так? Що потрібно для оформлення посвідки на проживання в Україні?

Н. Шпаковський

Начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ВЯЧЕСЛАВ ГУЗЬ

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1303 затверджено Порядок спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та в установленому порядку звернулися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби із заявою про надання дозволу на імміграцію, та членам їх сімей (далі — Порядок).

Спрощене оформлення посвідок на тимчасове проживання здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання», з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

Відповідно до пункту 2 Порядку, посвідки на тимчасове проживання оформляються:

— громадянам Республіки Білорусь, які в установленому порядку звернулися до територіальних органів/підрозділів ДМС із заявою про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про імміграцію» як особи, які є висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

— батькам, чоловіку (дружині) та неповнолітнім дітям громадян Республіки Білорусь, зазначеним у попередньому абзаці.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, подають до територіального органу/підрозділу ДМС:

— паспортний документ та переклад на українську мову сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

— дійсний поліс медичного страхування;

— документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Особи, зазначені в абзаці третьому пункту 2 Порядку, додатково подають документ, що посвідчує їх родинні стосунки з особами, зазначеними в абзаці другому пункту 2 Порядку (документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути легалізованими в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів від осіб, зазначених в пункті 2 Порядку.

Щодо звернення із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну слід зазначити, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року №2491-III (зі змінами та доповнен­нями), висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, мають право на отримання дозволу на імміграцію в межах квоти імміграції.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 21.09.2020 № 1847 затверджено нову редакцію Переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2020 році, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 19.02.2020 № 283 (далі — Перелік).

Переліком зокрема визначено обов’язкову кваліфікаційну вимогу до висококваліфікованих спеціалістів і робітників: підтверджений досвід роботи у галузі інформаційних технологій за професією не менш ніж 3 роки. Досвід роботи може підтверджуватися одним або будь-якою комбінацією таких документів:

1) трудова книжка працівника або її аналоги;

2) рекомендаційні листи, які підтверджують надання послуг у відповідній галузі;

3) договори про надання послуг у відповідній галузі;

4) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі;

5) інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються у країні проживання заявника.

Крім того, у новій редакції Переліку визначена така додаткова кваліфікаційна вимога, як «дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США». Вказане повинно бути підтверджено наступними документами:

1) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі, із зазначенням суми отриманої оплати;

2) виписка з податкової інспекції, із зазначеннями суми отриманої оплати;

3) виписка з банку про рух коштів;

4) довідка роботодавця про нарахування заробітної плати;

5) інші фінансові документи, які підтверджують отримання зазначеної вище суми доходу за визначеною професією за попередній календарний рік.

Згідно примітки, зазначеній у новій редакції Переліку, особа вважається такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам до висококваліфікованих спеціалістів і робітників, за умови відповідності обов’язковій кваліфікаційній вимозі та одній або більше додатковим кваліфікаційним вимогам.

Також залишаються незмінними вимоги до таких документів:

1) оригінал та засвідчена у встановленому законодавством порядку з перекладом українською мовою копія диплома про вищу освіту першого другого або третього рівнів технічного напрямку, що відповідає обраній згідно з Переліком;

2) у разі наявності сертифікати про завершення відповідних курсів Массачусетського технологічного Інституту з унікальним підтверджуючим посиланням на оригінал сертифіката з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законодавством порядку, або інші наявні у заявника документи, які підтверджують його кваліфікацію за обраним кодом (кодами) професій, перекладені українською мовою та засвідчену у встановленому законодавством порядку.

Враховуючи викладене, Ви можете звернутися до територіального органу ДМС за місцем проживання із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення квоти імміграції на 2021 рік» за умов:

— перебування в Україні на законних підставах;

— особистого звернення із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну із наданням повного пакета документів, визначених статтею 9 Закону України «Про імміграцію», пунктом 11 Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 та Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 21.09.2020 №1847.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1302 «Деякі питання перебування в Україні громадян Республіки Білорусь» установлено, що:

— до 31 грудня 2021 р. до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування, установлені підпунктом 2 пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. №150;

— громадяни Республіки Білорусь, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на її території не більш як 180 днів протягом 365 днів.

Для зручності обчислення строку тимчасового перебування можна скористатися новим електронним сервісом ДМС «Міграційний калькулятор для громадян Республіки Білорусь», розташованим на офіційному вебсайті ДМС України https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator-bilorus.html.

Я подала пакет документів для набуття громадянства України ще у жовтні 2018 року. Зараз моя справа перебуває на розгляді в комісії при Президентові України. Щоразу на своє звернення отримую відповідь: чекайте, рішення залежить від Президента. Скільки ще чекати? До кого треба звернутися ще? Чоловік та мої дорослі діти — громадяни України. Живу і працюю в Україні вже 25 років. Маю власне житло.

Ганна Харлан,
м. Київ

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» від 18.01.2001 року №2235-III (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон), міжнародними договорами України.

У статті 6 Закону визначено перелік підстав набуття громадянства України, а саме:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Відповідно до статті 9 Закону, іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років;

4) отримання дозволу на імміграцію;

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;

6) наявність законних джерел існування.

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 106 Конституції України, Президент України приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

Прийняття до громадянства України — досить складний та тривалий процес. Частиною восьмою статті 9 Закону визначено, що датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.

Відповідно до положень Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року №215 (у редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року №588) (далі — Порядок) для прийняття до громадянства України особа, яка проживає в Україні на законних підставах, подає заяву та інші документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.

Після перевірок територіальним органом Державної міграційної служби України, а потім і Державною міграційною службою України відповідності оформлення поданих документів вимогам законодавства України, підтвердження виконання умов прийняття до громадянства України, а також відсутності підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України не допускається, Державна міграційна служба України затверджує висновок територіального органу Державної міграційної служби України про можливість задоволення клопотання заявника та надсилає його разом із поданими документами до Комісії при Президентові України з питань громадянства.

За результатами розгляду Комісія при Президентові України з питань громадянства приймає рішення про внесення пропозицій Президентові України щодо задоволення заяв про прийняття до громадянства України.

Відповідно до пункту 113 Порядку, рішення про прийняття особи до громадянства України приймає Президент України шляхом видання відповідного указу.

Далі відповідно до пункту 114 Порядку, рішення Президента України про прийняття особи до громадянства України надсилається Державній міграційній службі України.

Державна міграційна служба України надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення через територіальний орган ДМС України до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання осіб, щодо яких прийнято рішення.

Територіальні підрозділи ДМС України у тижневий строк повідомляють у письмовій формі відповідну особу про прийняте Президентом України рішення.

У разі ухвалення щодо особи рішення про прийняття до громадянства України територіальний орган Державної міграційної служби України за місцем її проживання реєструють особу громадянином України. Такій особі видається довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Відповідно до пункту 118 Порядку, особам, які проживають на території України і набули громадянство України, за винятком осіб, які взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, територіальні підрозділи Державної міграційної служби України видають паспорти громадянина України або свідоцтва про належність до громадянства України.

Натомість пунктом 119 Порядку передбачено, що особам, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, видаються тимчасові посвідчення громадянина України. Після подання цими особами в установленому Законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства їм замість тимчасових посвідчень громадянина України видаються паспорти громадянина України.

Відповідно до статті 9 Закону та положень Порядку Державна міграційна служба України надсилає Ваші документи про прийняття до громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства. Про прийняте рішення Вас буде додатково проінформовано.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторськими правами