Юридичніособитафізичніособипідприємці, якіпровадятьторговельнудіяльністьупунктахпродажутоварів, надаютьплатніпобутовіпослуги, здійснюютьторгівлювалютнимицінностямиупунктахобмінуіноземноївалютитадіяльністьусферірозваг, зобовязанісплачуватизбірзапровадженнядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності.

З метою здійснення такої діяльності суб’єкт господарювання повинен придбати торговий патент. Для цього необхідно подати до територіального органу Міндоходів за місцем сплати збору заявку на придбання патенту. Залежно від виду діяльності, Податковим кодексом України встановлено різні строки сплати збору:

♦ за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

♦ за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту сплата збору здійснюється не пізніше як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

♦ за здійснення діяльності у сфері розваг — щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу.

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений строк, дія патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Порядок придбання торгового патенту та строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначені ст. 267 розділу XII ПКУ.

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів України