Торік ДФФД відзначив 25-річчя. У своїй конкурсній грантовій діяльності нам вдалося зберегти й примножити напрацьовані за чверть століття засадничі принципи. ДФФД був і залишається єдиним джерелом підтримки наукових і науково-технічних досліджень вітчизняних учених на таких  засадах: підвищення ролі творчої особистості, адресна підтримка найактивніших і найрезультативніших науковців, відкритість та свобода наукової творчості, відмова від відомчої належності, різні форми організації наукових досліджень, прозорість фінансових потоків, підтримка міждисциплінарних досліджень, міжнародна співпраця: кооперація, об’єднання інтелектуальних та фінансових ресурсів, постійний моніторинг наукових досліджень, їхнього рівня та результативності.

ДФФД провів понад 80 різних за спрямуванням конкурсів: загальнотематичні, цільові, регіональні, інноваційно орієнтовані, транскордонні, видавничі, гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, докторів наук до 45 років, міжнародні спільні із закордонними фондами. За роки діяльності до ДФФД було подано понад 30 тисяч запитів та надано 7,7 тисячі грантів. Про ефективну діяльність ДФФД свідчить значна кількість публікацій за підсумками досліджень — їх приблизно 20 тисяч, видано 357 монографій, підручників, словників, отримано 45 ліцензій та патентів.

Торік було профінансовано 205 проектів — переможців дев’яти проведених конкурсів різного тематичного спрямування. Показники результативності виконаних у 2017 році конкурсних грантових проектів такі: опубліковано 793 статті, 495 тез, зроблено 242 доповіді на конференціях і семінарах, підготовлено і видано 46 монографій, отримано 33 патенти. Середня кількість опублікованих статей на один проект становить 4,2 для тематичних конкурсів і 3,1 — для наукових досліджень у межах грантів Президента України для підтримки молодих вчених і докторів наук. На 2017 рік було призначено 53 гранти Президента для підтримки  досліджень молодих учених. За підсумками роботи над проектами за цим конкурсом було виконано 312 робіт, з них 151 стаття у наукових виданнях, 107 тез доповідей, 32 доповіді, 12 монографій, отримано 10 патентів.

Торік розпочато фінансування спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України. Конкурс було проведено за визначеними п’ятьма пріоритетними напрямами, надано грантову підтримку 53 проектам-переможцям.

ДФФД сприяє співпраці українських науковців із закордонними партнерами через координацію з аналогічними фондами. Торік ДФФД оголосив і провів спільні конкурси з Японським товариством сприяння науці, Німецьким дослідницьким об’єднанням. Най­успішніша десятирічна конкурсна співпраця ДФФД з Білоруським республіканським фондом фундаментальних досліджень. На шостий спільний конкурс, метою якого була грантова підтримка українсько-білоруських науково-дослідних проектів за сімома узгодженими пріоритетними напрямами досліджень, подано 104 запити, переможцями за підсумками експертизи визначено 37 проектів, які отримали фінансування у 2016—2017 роках. За підсумками виконання проектів цього конкурсу  в  2017 році опубліковано 168 журнальних статей та 129 тез доповідей на конференціях, зроблено 56 наукових доповідей, підготовлено 6 монографій, отримано 7 патентів. Серед 37 переможців — 70% — від академічних організацій і 30% — від вищої школи.

Діяльність ДФФД — це підґрунтя для створення  відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну  діяльність» Національного фонду досліджень України.

Леонід ЛОБАНОВ,
академік НАН України
заступник голови ради 
ДФФД